MonumNet Světové dědictví, NKP, chráněná území  
Intranet (PIN):  
132/2001 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 28. března 2001
o prohlášení některých kulturních památek
za národní kulturní památky

Vláda nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:

§ 1

Prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

(1) Za národní kulturní památky se prohlašují tyto kulturní památky:

a) ve Středočeském kraji
1. Zámek Konopiště,
2. Zámek Hořovice,
3. Zříceniny hradů Točník a Žebrák,
4. Zámek Kačina,
5. Zámek Žleby,
6. Hrad Kokořín,
7. Zámek Veltrusy,
8. Zámek Mnichovo Hradiště,
9. Zámek Březnice;

b) v Budějovickém kraji
1. Zámek Hluboká nad Vltavou se zámkem Ohrada,
2. Hrad Nové Hrady,
3. Hrad Rožmberk nad Vltavou,
4. Zámek Červená Lhota,
5. Zámek Dačice,
6. Zámek Třeboň se Schwarzenberskou hrobkou,
7. Zámek Kratochvíle;

c) v Plzeňském kraji
1. Hrad Švihov,
2. Zřícenina hradu Velhartice,
3. Zámek Kozel,
4. Zámek Manětín;

d) v Karlovarském kraji
Zámek Kynžvart;

e) v Ústeckém kraji
1. Zámek Benešov nad Ploučnicí,
2. Zámek Libochovice,
3. Zámek Ploskovice,
4. Zámek Krásný Dvůr,
5. Zámek Duchcov;

f) v Libereckém kraji
1. Zámek Lemberk,
2. Zámek Zákupy,
3. Zámek Frýdlant,
4. Zámek Hrubý Rohozec,
5. Zřícenina hradu Trosky;

g) v Královéhradeckém kraji
1. Zámek Hrádek u Nechanic,
2. Zámek Náchod,
3. Betlém v Novém lese u Kuksu;

h) v Pardubickém kraji
1. Zámek Slatiňany,
2. Hřebčín Kladruby nad Labem,
3. Zřícenina hradu Kunětická Hora;

i) v Jihlavském kraji
1. Zřícenina hradu Lipnice nad Sázavou,
2. Zámek Jaroměřice nad Rokytnou,
3. Zámek Náměšť nad Oslavou;

j) v Brněnském kraji
1. Zámek Kunštát,
2. Zámek Lysice,
3. Zámek Rájec nad Svitavou,
4. Zámek Milotice,
5. Zámek Bučovice,
6. Hrad Bítov,
7. Zámek Uherčice,
8. Zámek Vranov nad Dyjí se zříceninou hradu Nový Hrádek;

k) v Olomouckém kraji
1. Zámek Jánský Vrch,
2. Hrad Šternberk,
3. Papírna Velké Losiny;

l) v Ostravském kraji
1. Zámek Bruntál,
2. Zámek Hradec nad Moravicí;

m) ve Zlínském kraji
1. Hrad Buchlov,
2. Zámek Buchlovice,
3. Zámek Vizovice.

(2) Umístění, popis a prostorová identifikace národních
kulturních památek podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze k tomuto
nařízení.

(3) Státní ústav památkové péče vyznačí národní kulturní památky
podle odstavce 1 do 2 vyhotovení kopií katastrálních map do 60 dnů ode
dne nabytí účinnosti tohoto nařízení; 1 vyhotovení uloží do Ústředního
seznamu kulturních památek a 1 vyhotovení neprodleně zašle krajskému
úřadu, v jehož územní působnosti se národní kulturní památka podle
odstavce 1 nachází.

(4) Pokud se v příloze k tomuto nařízení uvádí v prostorových
identifikačních znacích část pozemku, rozumí se jí ta jeho část, která je
zakreslena v kopiích katastrálních map podle odstavce 3.

§ 2

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.

Ministr kultury:
Dostál v. r.

Příl.

Umístění, popis a prostorová identifikace národních
kulturních památek prohlášených tímto nařízením

a) ve Středočeském kraji

1.

Název: Zámek Konopiště

Popis: Areál zámku tvořený budovami a jinými
nemovitými objekty na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky, včetně
těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Benešov

Obec: Benešov

Katastrální území: Benešov u Prahy

Pozemky, parcelní čísla: 2483/1, 2483/2, 2483/3, 2484, 2485, 2486,
2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2507,
2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 3429 (část),
4207, 4209, 4210 (část), 4213, 4216, 4217,
4218, 4219, 4220, 4237, 4238, 4239, 4240/1,
4240/2, 4241, 4242, 4243, 4244, 4245, 4246,
4247, 4248, 4249, 4250, 4251, 4252, 4253,
4254, 4255, 4256, 4257, 4258, 4259, 4260,
4261, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266/1,
4266/2, 4266/3, 4267, 4268, 4269, 4270,
4271, 4272/1, 4272/2, 4272/3, 4273, 4274,
4275/1, 4275/2, 4276, 4277/1, 4277/2, 4278,
4279/1, 4279/2, 4279/3, 4279/4, 4279/5,
4280, 4281, 4282, 4283, 4284, 4285, 4286,
4287, 4288, 4290, 4291, 4292, 4293, 4294,
4295/1, 4295/2, 4295/3, 4295/4, 4295/6,
4295/7, 4295/8, 4296/1, 4296/2, 4296/3,
4296/4, 4297/1, 4297/2, 4297/4, 4298/1,
4298/2, 4299, 4300, 4301/1, 4301/2, 4301/3,
4302, 4303/2, 4303/3, 4303/4, 4303/5,
4303/6, 4304, 4305, 4306, 4307, 4308, 4309,
4310, 4311, 4312, 4313, 4314, 4315/1,
4315/2, 4316/1, 4316/2, 4316/3, 4316/7,
4316/8, 4316/9, 4317/1, 4317/2, 4318, 4322,
4323, 4324/1 (část), 4324/2, 4325, 4326,
4327, 4328/1, 4328/2, 4329/1, 4329/2,
4329/3, 4330, 4332, 4333, 4334, 4335

Budovy, čísla popisná: 1, 5, 8

2.

Název: Zámek Hořovice

Popis: Areál zámku tvořený budovami a jinými
nemovitými objekty na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky, včetně
těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Beroun

Obec: Hořovice

Katastrální území: Velká Víska

Pozemky, parcelní čísla: 48, 49/1, 49/2, 50, 51, 52, 53, 54, 55
(část), 56, 57, 58

Budovy, čísla popisná: 22, 23, 25

3.

Název: Zříceniny hradů Točník a Žebrák

Popis: Dvojice zřícenin hradů tvořených budovou,
pozůstatky staveb a jinými nemovitými
objekty na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky, včetně
těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Beroun

Obec: Točník

Katastrální území: Točník

Zřícenina hradu Točník

Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 43, 44
pozemková parcela: 300

Budovy, číslo popisné: 10

Zřícenina hradu Žebrák

Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 2, 45
pozemkové parcely: 2, 53

4.

Název: Zámek Kačina

Popis: Areál zámku tvořený budovami a jinými
nemovitými objekty na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky, včetně
těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Kutná Hora

Obec: Svatý Mikuláš

Katastrální území: Svatý Mikuláš

Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 1, 3, 5
pozemkové parcely: 111, 117, 119, 134,
143/1, 144, 145, 148, 150, 624/1, 812, 815,
816, 817, 818, 819, 820, 823, 824/1, 824/2,
825, 827, 828, 829, 830, 841, 843, 847,
850, 853, 857, 862, 874, 877, 878, 917,
918, 919, 932, 947

Budovy, čísla popisná: 32, 51, 105

Obec: Nové Dvory

Katastrální území: Nové Dvory

Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 757/1, 757/2, 757/3
pozemkové parcely: 457, 460, 490, 522, 537,
539, 540, 541, 542, 543, 547, 548, 549,
550, 588, 624/1, 726, 729/1, 729/2, 734,
735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742,
743, 744, 745, 747/1, 747/2, 748, 749, 750,
751, 753, 754, 755, 756, 758, 759/1, 759/2,
759/3, 759/4, 759/5, 759/6, 760, 761, 762,
763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770,
771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778,
779, 780/1, 780/2, 781, 782, 783, 784, 785,
786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793,
795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802,
803, 804, 805, 806, 807, 808/1, 808/2, 809,
812, 813, 814, 816, 817, 819, 820, 821,
822, 823, 824, 825, 827, 829, 830, 831

Budova, číslo popisné: 121

5.

Název: Zámek Žleby

Popis: Areál zámku tvořený budovami a jinými
nemovitými objekty na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky, včetně
těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Kutná Hora

Obec: Žleby

Katastrální území: Žleby

Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 40, 80, 81, 82, 89, 244
pozemkové parcely: 53, 57, 58/1, 212/1,
214, 217/1, 219, 224, 225, 229, 238/1,
238/9, 1012, 1013/1, 1013/2, 1027/1 (část)

Budovy, čísla popisná: 1, 2

6.

Název: Hrad Kokořín

Popis: Areál hradu tvořený stavbami a jinými
nemovitými objekty na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky, včetně
těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Mělník

Obec: Kokořín

Katastrální území: Kokořín

Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 152
pozemkové parcely: 458/21, 458/22 (část),
458/23

7.

Název: Zámek Veltrusy

Popis: Areál zámku tvořený budovami a jinými
nemovitými objekty na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky, včetně
těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Mělník

Obec: Veltrusy

Katastrální území: Veltrusy

Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 93, 94, 96, 97, 100, 101,
102, 103, 104, 105/1, 105/2, 105/3, 105/4,
105/5, 105/6, 105/7, 105/8, 105/9, 105/10,
106, 107, 108, 109, 543, 544, 552, 553,
554, 572/1, 572/2, 573, 578, 598, 599, 651,
652, 653, 654, 655, 656, 658, 659, 660,
661, 662, 667, 711, 712, 713, 714, 715,
722, 737, 763, 817, 818, 973, 974, 975
pozemkové parcely: 99, 283, 851/6, 909,
910, 912, 917, 923/2, 923/3, 924, 926, 928,
929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 937/1,
937/2, 937/3, 939, 940, 941, 942/1, 942/2,
942/3, 942/4, 942/5, 943/1, 943/2, 944,
946, 947, 948/1, 948/2, 949/1, 949/2,
951/1, 951/2, 951/3, 951/4, 951/5, 951/8,
951/9, 954, 956/1, 956/2, 959/1, 959/2,
964/1, 967/1, 967/2, 967/3, 967/4, 967/5,
967/6, 967/7, 967/8, 967/9, 967/10, 967/11,
967/12, 967/13, 967/14, 967/15, 967/16,
967/17, 967/18, 968/1, 968/2, 968/3, 968/4,
969, 970, 971, 972, 973/1, 973/2, 973/3,
973/4, 974, 975, 976/1, 976/2, 976/3,
976/4, 976/5, 976/6, 977, 978/1, 978/2,
983/1, 983/3, 983/4, 983/5, 987/1, 987/2,
987/4, 988/2, 989/1, 989/2, 990, 991, 992,
994, 995/1, 1002, 1004, 1005, 1009, 1011/1,
1011/2, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016/1,
1016/2, 1019, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025,
1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1032, 1035/2,
1038, 1039, 1041, 1042, 1044, 1045, 1047,
1052/1, 1052/2, 1053, 1054, 1057, 1059,
1060, 1103, 1104, 1105/1, 1106 (část),
1107/1, 1107/2, 1108, 1109, 1111, 1112,
1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1120, 1121,
1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128,
1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135,
1153

Budovy, čísla popisná: 22, 58, 59, 60, 62, 82, 264, 312, 538

8.

Název: Zámek Mnichovo Hradiště

Popis: Areál zámku s bývalým kapucínským klášterem
a kaplí sv. Anny tvořený budovami a jinými
nemovitými objekty na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky, včetně
těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Mladá Boleslav

Obec: Mnichovo Hradiště

Katastrální území: Mnichovo Hradiště

Pozemky, parcelní čísla: 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 595,
596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603

Budovy, čísla popisná: 148, 149, 151, 162, 743

9.

Název: Zámek Březnice

Popis: Areál zámku tvořený budovami a jinými
nemovitými objekty na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky, včetně
těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Příbram

Obec: Březnice

Katastrální území: Březnice

Pozemky, parcelní čísla: 564, 565/1, 565/2, 572, 573, 574, 575, 576,
577, 578, 579, 580, 581, 582, 942/1, 942/2,
948, 2213 (část), 2213/1

Budovy, čísla popisná: 24, 25

b) v Budějovickém kraji

1.

Název: Zámek Hluboká nad Vltavou se zámkem Ohrada

Popis: Dvojice zámků tvořených budovami a jinými
nemovitými objekty na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky, včetně
těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: České Budějovice

Obec: Hluboká nad Vltavou

Katastrální území: Hluboká nad Vltavou

Zámek Hluboká nad Vltavou

Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 144, 145, 147, 148, 149,
150, 151/1, 151/2, 346, 1495, 1496
pozemkové parcely: 196, 197, 207, 216, 225,
300/1, 300/16, 300/18, 300/19, 300/27,
300/28, 300/59, 300/60, 300/61, 300/62,
1681/2 (část)

Budovy, čísla popisná: 141, 142, 143, 144, 145, 427, 428

Zámek Ohrada

Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 210/1, 210/2, 211, 814,
1235
pozemkové parcely: 1576/3, 1577, 1579,
1581/1, 1581/2, 1582/1, 1582/3, 1583, 1584,
1589/1, 1589/2, 1589/3, 1589/4, 1590,
1591/1, 1591/2, 1593/1, 1593/2, 1594/1,
1595, 1675, 1787/1, 1787/2

Budovy, čísla popisná: 17, 417

2.

Název: Hrad Nové hrady

Popis: Areál hradu tvořený budovami a jinými
nemovitými objekty na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky, včetně
těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: České Budějovice

Obec: Nové Hrady

Katastrální území: Nové Hrady

Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 5/1, 5/2
pozemkové parcely: 36/2, 37, 38, 41, 42/1,
42/2

Budovy, čísla popisná: 33, 34

3.

Název: Hrad Rožmberk nad Vltavou

Popis: Areál hradu tvořený budovami a jinými
nemovitými objekty na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky, včetně
těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Český Krumlov

Obec: Rožmberk nad Vltavou

Katastrální území: Rožmberk nad Vltavou

Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 138, 139/2
pozemkové parcely: 114, 117/15, 117/16, 118

Budovy, čísla popisná: 68, 105

4.

Název: Zámek Červená Lhota

Popis: Areál zámku tvořený budovami a jinými
nemovitými objekty na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky, včetně
těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Jindřichův Hradec

Obec: Pluhův Žďár

Katastrální území: Jižná

Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 43, 45, 54, 57
pozemkové parcely: 182, 1333, 1334, 1335,
1346, 1348, 1350, 1351/1, 1353, 1592/3

Budovy, čísla popisná: 1, 3

5.

Název: Zámek Dačice

Popis: Areál zámku tvořený budovou a jinými
nemovitými objekty na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky, včetně
těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Jindřichův Hradec

Obec: Dačice

Katastrální území: Dačice

Pozemky, parcelní čísla: 441, 442, 443, 444, 2233, 2234, 2235
(část), 2238, 2855

Budovy, číslo popisné: 85

6.

Název: Zámek Třeboň se Schwarzenberskou hrobkou

Popis: Areály zámku a Schwarzenberské hrobky
tvořené budovami a jinými nemovitými
objekty na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky, včetně
těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Jindřichův Hradec

Zámek Třeboň

Obec: Třeboň

Katastrální území: Třeboň

Pozemky, parcelní čísla: 1, 2/1, 2/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/1, 9/2,
9/3, 10, 11, 12, 13, 14/1, 14/2, 14/3, 15,
16/1, 16/4, 20, 21, 23, 24/1, 24/2, 25, 26,
33/2, 554

Budovy, čísla popisná: 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118,
119, 120, 121, 151, 152, 153, 154, 155, 158

Schwarzenberská hrobka

Obec: Domanín

Katastrální území: Domanín u Třeboně

Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 57, 72, 73, 114, 115
pozemkové parcely: 487/1, 487/8 (část),
488 (část), 489, 494/5, 498/1, 498/2,
498/4, 498/5, 498/6, 498/7, 498/9, 498/10,
498/11, 498/12, 498/13, 498/14

Budovy, číslo popisné: 57

7.

Název: Zámek Kratochvíle

Popis: Areál zámku tvořený budovami a jinými
nemovitými objekty na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky, včetně
těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Prachatice

Obec: Netolice

Katastrální území: Netolice

Pozemky, parcelní čísla: 2697 (část), 2699, 2700, 2701, 2702, 2703,
2704, 2705/1, 2705/2, 2706, 2707, 2708,
2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715,
2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722,
2723, 2724, 2725, 2726

Budovy, čísla popisná: 5, 6, 7, 8, 9, 12, 51
c) v Plzeňském kraji

1.

Název: Hrad Švihov

Popis: Areál hradu tvořený budovami, pozůstatky
staveb a jinými nemovitými objekty, na
pozemcích vymezených prostorovými
identifikačními znaky, včetně těchto
pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Klatovy

Obec: Švihov

Katastrální území: Švihov u Klatov

Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 200/1, 200/2, 201
pozemkové parcely: 155/1, 155/13, 1655/1

Budovy, čísla popisná: 1, 2

2.

Název: Zřícenina hradu Velhartice

Popis: Areál zříceniny hradu tvořený budovou,
pozůstatky staveb a jinými nemovitými
objekty na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky, včetně
těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Klatovy

Obec: Velhartice

Katastrální území: Velhartice

Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 140/1, 140/2, 210
pozemkové parcely: 888/3 (část), 888/8
(část), 897/7, 899/2, 901, 902, 903/2
(část)

Budovy, číslo popisné: 1

3.

Název: Zámek Kozel

Popis: Areál zámku tvořený budovami a jinými
nemovitými objekty na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky, včetně
těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Plzeň - jih

Obec: Šťáhlavy

Katastrální území: Šťáhlavy

Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 109, 110, 111, 112, 113,
114, 115, 116, 117, 118
pozemkové parcely: 889, 892, 894, 902/1,
907/2, 920/2, 1024/3, 1024/4

Budovy, čísla popisná: 67, 68, 265, 266, 267

Katastrální území: Šťáhlavice
pozemkové parcely: 484, 485, 486, 487/1

4.

Název: Zámek Manětín

Popis: Areál zámku tvořený budovami a jinými
nemovitými objekty na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky, včetně
těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Plzeň - sever

Obec: Manětín

Katastrální území: Manětín

Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 1/1, 1/2, 1/3, 2/1, 2/2,
2/3, 2/4, 7, 8, 188/1, 188/2, 364, 365,
470, 543
pozemkové parcely: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 2,
3/1, 3/2, 4, 12, 13/1, 13/2, 1465/1, 1466,
1468/1, 1468/3, 1802/1, 1807/1 (část),
1813/1, 1813/2

Budovy, čísla popisná: 1, 11, 117, 166

d) v Karlovarském kraji

Název: Zámek Kynžvart

Popis: Areál zámku tvořený budovou a jinými
nemovitými objekty na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky, včetně
těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Cheb

Obec: Lázně Kynžvart

Katastrální území: Lázně Kynžvart

Pozemky, parcelní čísla: stavební parcela: 258
pozemkové parcely: 1873, 1940, 1948, 1950,
1961, 1962, 1980/2, 2615/6, 2689/1, 2689/2,
2746 (část)

Budovy, číslo popisné: 347

e) v Ústeckém kraji

1.

Název: Zámek Benešov nad Ploučnicí

Popis: Areál zámku tvořený budovami a jinými
nemovitými objekty na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky, včetně
těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Děčín

Obec: Benešov nad Ploučnicí

Katastrální území: Benešov nad Ploučnicí

Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 12, 14, 15/1, 15/2,
119/1, 120
pozemkové parcely: 49, 1432

Budovy, čísla popisná: 44, 45, 47, 51, 52, 54

2.

Název: Zámek Libochovice

Popis: Areál zámku tvořený budovami a jinými
nemovitými objekty na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky, včetně
těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Litoměřice

Obec: Libochovice

Katastrální území: Libochovice

Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 121, 122, 126, 127,
129/1, 129/2, 149, 296/2, 297
pozemkové parcely: 111/2, 112/2, 123, 124,
125/2, 125/3, 129, 130, 131, 159/1, 159/2,
382, 383, 1815/9

Budovy, čísla popisná: 1, 2, 16, 88, 89

3.

Název: Zámek Ploskovice

Popis: Areál zámku tvořený budovami a jinými
nemovitými objekty na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky, včetně
těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Litoměřice

Obec: Ploskovice

Katastrální území: Ploskovice

Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 1, 3, 4, 5, 6, 60, 117,
118
pozemkové parcely: 1/1, 1/2, 1/4, 1/5,
260/1 (část), 260/3, 260/4 (část)

Budovy, čísla popisná: 1, 36, 38

4.

Název: Zámek Krásný Dvůr

Popis: Areál zámku tvořený budovami a jinými
nemovitými objekty na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky, včetně
těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Louny

Obec: Krásný Dvůr

Katastrální území: Krásný Dvůr

Pozemky, parcelní čísla: 173 (část), 197, 198, 200, 201, 202/1,
202/2, 203, 207, 208, 209, 210, 211, 212,
242, 243, 244, 480 (část), 663, 664, 665/1,
665/2, 665/2 (část), 672/1, 672/2, 672/3,
672/4, 672/5, 672/6, 672/7, 672/8, 672/9,
672/10, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704,
705, 706, 707, 713, 714, 715, 716, 717,
718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725,
726, 727, 728, 729/1, 729/2

Budovy, čísla popisná: 1, 48, 53, 82, 112, 154, 155, 156

5.

Název: Zámek Duchcov

Popis: Areál zámku tvořený budovami a jinými
nemovitými objekty na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky, včetně
těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Teplice

Obec: Duchcov

Katastrální území: Duchcov

Pozemky, parcelní čísla: 73 (část), 75, 77, 78, 84, 85

Budovy, čísla popisná: 202, 311

f) v Libereckém kraji

1.

Název: Zámek Lemberk

Popis: Areál zámku tvořený budovami a jinými
nemovitými objekty na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky, včetně
těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Česká Lípa

Obec: Jablonné v Podještědí

Katastrální území: Lvová

Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 1, 2, 3/1, 27/1
pozemkové parcely: 1, 2, 25, 26/1

Budovy, čísla popisná: 1, 2

2.

Název: Zámek Zákupy

Popis: Areál zámku tvořený budovami a jinými
nemovitými objekty na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky, včetně
těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Česká Lípa

Obec: Zákupy

Katastrální území: Zákupy

Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 1, 7/2, 10
pozemkové parcely: 1, 2, 3, 4, 6, 19, 21,
28, 32, 2024, 206

Budovy, čísla popisná: 1, 4

3.

Název: Zámek Frýdlant

Popis: Areál zámku tvořený budovami a jinými
nemovitými objekty na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky, včetně
těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Liberec

Obec: Frýdlant

Katastrální území: Frýdlant

Pozemky, parcelní čísla: 3114, 3115, 3116, 3118, 3119/1, 3119/2,
3192, 3193, 3194, 3202, 3203, 3204, 3205,
3206, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213,
3214, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235, 3236,
3237

Budovy, čísla popisná: 4001, 4002, 4004, 4037

4.

Název: Zámek Hrubý Rohozec

Popis: Areál zámku tvořený budovou a jinými
nemovitými objekty na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky, včetně
těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Semily

Obec: Turnov

Katastrální území: Daliměřice

Pozemky, parcelní čísla: stavební parcela: 99
pozemkové parcely: 753/1, 756, 757

Budovy, číslo popisné: 1

5.

Název: Zřícenina hradu Trosky

Popis: Areál zříceniny hradu s věžemi Babou a
Pannou tvořený stavbami, jejich pozůstatky
a jinými nemovitými objekty na pozemcích
vymezených prostorovými identifikačními
znaky, včetně těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Semily

Obec: Troskovice

Katastrální území: Troskovice

Pozemky, parcelní čísla: 543, 544

g) v Královehradeckém kraji

1.

Název: Zámek Hrádek u Nechanic

Popis: Areál zámku tvořený budovami a jinými
nemovitými objekty na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky, včetně
těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Hradec Králové

Obec: Hrádek

Katastrální území: Hrádek u Nechanic

Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 59/1, 59/2, 59/3, 59/4,
65, 84
pozemkové parcely: 100, 106, 474/1, 475/1,
475/2, 475/3, 477/1, 477/2, 477/3, 477/4,
477/5, 479/1, 479/2, 479/3, 479/4, 479/5,
479/6, 479/7, 521/1

Budovy, čísla popisná: 38, 40, 44, 49, 50

Obec: Nechanice

Katastrální území: Lubno u Nechanic

Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 67/2, 70/1, 71, 73, 123
pozemkové parcely: 628/1, 628/2, 628/3,
628/4, 628/5, 628/6, 628/7

Budovy, čísla popisná: 66, 79, 80, 81

Obec: Kunčice

Katastrální území: Kunčice u Nechanic

Pozemky, parcelní čísla: pozemkové parcely: 516/2, 517/2, 561/3

2.

Název: Zámek Náchod

Popis: Areál zámku tvořený budovami a jinými
nemovitými objekty na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky, včetně
těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Náchod

Obec: Náchod

Katastrální území: Náchod

Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 335/1, 335/2, 335/3,
335/4, 335/5, 336
pozemkové parcely: 212, 213, 217, 224/3,
373, 377/4

Budovy, čísla popisná: 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286

3.

Název: Betlém v Novém lese u Kuksu

Popis: Soubor barokních plastik a jejich
pozůstatků na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky, včetně
těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Trutnov

Obec: Stanovice

Katastrální území: Stanovice u Kuksu

Pozemky, parcelní čísla: pozemkové parcely: 114/5, 115/2, 335/2

h) v Pardubickém kraji

1.

Název: Zámek Slatiňany

Popis: Areál zámku tvořený budovou a jinými
nemovitými objekty na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky, včetně
těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Chrudim

Obec: Slatiňany

Katastrální území: Slatiňany

Pozemky, parcelní čísla: stavební parcela: 34
pozemkové parcely: 46/2, 63

Budovy, číslo popisné: 1

2.

Název: Hřebčín v Kladrubech nad Labem

Popis: Soubor budov a jiných nemovitých objektů na
pozemcích vymezených prostorovými
identifikačními znaky, včetně těchto
pozemků tvořících areál hřebčína, jakož i
kmenové chovné stádo starokladrubského koně
v počtu 65 klisen a 4 hřebců v barvě bílé

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Pardubice

Obec: Kladruby nad Labem

Katastrální území: Kladruby nad Labem

Pozemky, parcelní čísla: 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 170, 265, 266, 267,
268, 269/1, 269/2, 269/3, 269/4, 270/1,
270/2, 271, 272/1, 272/2, 272/3, 273/1,
273/2, 273/3, 273/4, 273/5, 273/6, 274/1,
274/2, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 282,
283/1, 283/2, 283/3, 284, 285/1, 285/2,
286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293,
294, 295, 29, 297, 298, 299/1, 299/2, 300,
301, 302, 303/1, 303/2, 304, 305, 306, 307,
308, 309, 310, 311, 312, 313, 314/1, 314/2,
315/1, 315/2, 315/3, 315/4, 315/5, 315/6,
316/1, 316/2, 316/3, 317, 318, 319, 320,
321, 322, 323, 324, 325, 329, 330, 331,
332, 333, 337, 338, 339, 340, 342, 343,
344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351,
352/1, 352/2, 352/3, 352/4, 352/5, 353,
354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361,
362/1, 362/2, 363, 364, 365, 366, 367, 368,
369/1, 369/2, 369/3, 369/4, 369/6, 370,
371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378,
379, 380, 381, 382, 383/1, 383/2, 384/2,
384/3, 384/4, 385/1, 385/2, 385/3, 386,
387, 388/1, 388/2, 389, 390/1, 390/2, 391,
392, 393, 394, 395/1, 395/2, 395/3, 396,
397, 398/1, 398/2, 399, 499/1, 401, 402,
403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410,
411, 412, 413/1, 413/2, 414/1, 414/2,
414/3, 415, 416/1, 416/6, 417/1, 417/2,
417/3, 418, 419, 420/1, 420/3, 421, 422/1,
422/2, 423, 424, 425, 426, 427/1, 427/2,
428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435/1,
435/2, 436, 437, 438, 439, 440, 441/1,
441/2, 441/3, 442, 443, 444, 445/1, 445/2,
446/1, 446/2, 450/1, 450/2, 453, 454, 455,
456, 457, 458/1, 458/2, 458/3, 459, 460/1,
460/2, 460/3, 461, 462, 463, 464/2, 465,
466, 467, 468, 469, 470, 471/1, 471/2, 472,
473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480,
481, 482, 483, 494, 485, 486, 487, 488,
489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496,
497, 498/1, 498/2, 499, 500, 501, 502, 503,
504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511,
512, 613, 514, 515/1, 515/2, 516/1, 517,
518/1, 518/2, 518/3, 519/1, 519/2, 519/3,
519/4, 519/5, 519/6, 520, 521, 522, 523,
524, 539/1 (část), 539/2, 540, 542, 553
(část), 554, 555, 557, 558, 559, 560, 561,
562/1, 562/2, 563, 564, 565, 566, 586, 587,
588, 589, 590

Budovy, čísla popisná: 1, 23, 34, 42, 44, 46, 47, 48, 54, 55, 58,
70, 92, 99

Obec: Selmice

Katastrální území: Selmice

Pozemky, parcelní čísla: 76, 146/1, 148/1, 149, 150, 151, 152, 153,
154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161,
162, 163/1, 163/2, 164/1, 164/2, 165, 167,
168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175,
176, 177, 178, 179, 180/1, 180/2, 181, 182,
183, 185, 186/1, 186/2, 186/3, 187/1,
187/2, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194,
195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202,
203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210,
211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218,
219, 220, 221/1, 221/2, 222, 223, 224, 225,
226, 227, 228, 229, 230, 231, 232/1, 232/2,
233, 234, 235/1, 235/2, 236/1, 236/2,
236/3, 236/4, 236/5, 236/6, 236/7, 237/1,
237/2, 237/3, 237/4, 238/1, 238/2, 238/3,
238/4, 238/5, 239/1, 239/2, 239/3, 239/4,
239/5, 239/6, 239/7, 240, 241, 244/1,
244/2, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251,
252, 253, 254, 255, 256, 257, 303/1, 303/2,
308/2, 308/3, 308/5, 308/6, 308/7, 308/25,
309, 310, 311/2, 311/3, 311/4, 312/1,
312/2, 313/1, 313/2, 313/3, 313/4, 313/5,
314, 315/1, 315/2, 315/3, 315/43, 315/5,
315/6, 316/1, 316/2, 316/3, 316/4, 316/5,
317/1, 317/2, 317/3, 317/4, 318, 319, 320,
321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328,
329/1, 329/2, 480/1, 480/2, 481, 482/1,
482/2, 482/3, 482/4, 483/1, 483/2, 484,
486, 487, 488, 489, 490/1, 490/2, 491/2,
491/3, 492, 493, 494, 495, 496/1, 496/2,
497/1, 497/2, 497/3, 497/5, 497/6, 497/7,
497/8, 497/9, 498, 499, 500, 652, 653, 654,
655, 656, 657, 658, 659, 660/1, 660/2, 661,
662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669,
670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677,
678, 679, 680/1, 680/2, 681/5, 682, 683,
684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691,
692, 693, 694, 696, 697, 698, 699, 700,
701, 702, 703, 712/1, 712/2, 714/1, 714/2,
714/3, 717, 723 (část), 726

Budovy, čísla popisná: 1, 55

Obec: Hlavečník

Katastrální území: Hlavečník

Pozemky, parcelní čísla: 731/2, 732/2, 732/3, 732/4, 732/5, 734/1,
735/1, 735/2, 737, 738, 739, 741, 742/1,
742/2, 742/3, 742/4, 743, 744, 799

3.

Název: Zřícenina hradu Kunětická Hora

Popis: Areál zříceniny hradu tvořený budovou,
pozůstatky staveb a jinými nemovitými
objekty na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky, včetně
těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Pardubice

Obec: Ráby

Katastrální území: Ráby

Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 3, 4, 5, 107, 218
pozemkové parcely: 164/2, 164/3, 165/1,
165/2, 171/2, 376/3, 377

Budovy, číslo popisné: 6

i) v Jihlavském kraji

1.

Název: Zřícenina hradu Lipnice nad Sázavou

Popis: Areál zříceniny hradu tvořený budovou,
pozůstatky staveb a jinými nemovitými
objekty na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky, včetně
těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Havlíčkův Brod

Obec: Lipnice nad Sázavou

Katastrální území: Lipnice nad Sázavou

Pozemky, parcelní čísla: stavební parcela: 3
pozemkové parcely: 3/9, 3/10, 5, 6, 7,
2109/2

Budovy, číslo popisné: 1

2.

Název: Zámek Jaroměřice nad Rokytnou

Popis: Areál zámku s kostelem sv. Markéty tvořený
budovou a jinými nemovitými objekty na
pozemcích vymezených prostorovými
identifikačními znaky, včetně těchto
pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Třebíč

Obec: Jaroměřice nad Rokytnou

Katastrální území: Jaroměřice nad Rokytnou

Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 1, 235, 236
pozemkové parcely: 95, 96, 97, 98, 99, 241,
242, 3220/2

Budovy, číslo popisné: 1

3.

Název: Zámek Náměšť nad Oslavou

Popis: Areál zámku tvořený budovami a jinými
nemovitými objekty na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky, včetně
těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Třebíč

Obec: Náměšť nad Oslavou

Katastrální území: Náměšť nad Oslavou

Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 126, 129, 130, 131, 153,
154, 157, 158, 160/1, 160/2, 161
pozemkové parcely: 92, 94, 105, 107, 113/1,
113/2, 135/1, 137, 141, 1154

Budovy, čísla popisná: 1, 3, 4, 5, 10, 16, 483

j) v Brněnském kraji

1.

Název: Zámek Kunštát

Popis: Areál zámku tvořený budovami, pozůstatky
staveb a jinými nemovitými objekty na
pozemcích vymezených prostorovými
identifikačními znaky, včetně těchto
pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Blansko

Obec: Kunštát

Katastrální území: Kunštát na Moravě

Pozemky, parcelní čísla: 1180, 1212/1, 1212/2, 1212/3, 1213, 1214,
1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221,
1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228,
1229, 1793/1, 1793/2, 1793/3, 1794

Budovy, čísla popisná: 1, 2

2.

Název: Zámek Lysice

Popis: Areál zámku tvořený budovami a jinými
nemovitými objekty na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky, včetně
těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Blansko

Obec: Lysice

Katastrální území: Lysice

Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 212, 213, 214, 215, 216,
217, 233, 569, 570
pozemkové parcely: 95, 96, 97, 98, 99, 100,
102, 104, 107, 108, 109, 110, 3526/1

Budovy, čísla popisná: 1, 2, 3, 4, 7

3.

Název: Zámek Rájec nad Svitavou

Popis: Areál zámku tvořený budovami a jinými
nemovitými objekty na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky, včetně
těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Blansko

Obec: Rájec - Jestřebí

Katastrální území: Rájec nad Svitavou

Pozemky, parcelní čísla: 58, 59, 60, ž2, 63, 64, 65, 66, 67, 1795/1,
1795/2, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802,
1803, 1804/1, 1804/2, 1805, 1806

Budovy, čísla popisná: 1, 3, 4, 5

4.

Název: Zámek Milotice

Popis: Areál zámku tvořený budovami a jinými
nemovitými objekty na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky, včetně
těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Hodonín

Obec: Milotice

Katastrální území: Milotice u Kyjova

Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 198/1, 199, 200, 201,
205, 403, 811
pozemkové parcely: 117, 118, 119, 120/1,
120/2, 122, 125, 127/1, 127/2, 127/3,
127/4, 127/5, 130, 131, 132, 133, 135, 136,
138, 140, 142, 144, 151/1, 151/2, 151/3,
154, 155, 157/1, 157/2, 157/3, 2765/6, 3562

Budovy, čísla popisná: 1, 2

5.

Název: Zámek Bučovice

Popis: Areál zámku tvořený budovou a jinými
nemovitými objekty na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky, včetně
těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Vyškov

Obec: Bučovice

Katastrální území: Bučovice

Pozemky, parcelní čísla: 547, 548/1, 548/2, 549/1, 549/2, 550, 554

Budovy, číslo popisné: 997

6.

Název: Hrad Bítov

Popis: Areál hradu tvořený budovou a jinými
nemovitými objekty na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky, včetně
těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Znojmo

Obec: Bítov

Katastrální území: Bítov

Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 1, 3, 6, 7
pozemkové parcely: 44/1, 45/1, 45/2, 46/1,
46/2, 47, 48

Budovy, číslo popisné: 1

7.

Název: Zámek Uherčice

Popis: Areál zámku tvořený budovami a jinými
nemovitými objekty na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky, včetně
těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Znojmo

Obec: Uherčice

Katastrální území: Uherčice u Znojma

Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 9, 11, 12
pozemkové parcely: 37, 67/1, 67/2, 67/3,
67/4, 67/5, 69, 79, 85, 88

Budovy, čísla popisná: 1, 2

8.

Název: Zámek Vranov nad Dyjí se zříceninou hradu
Nový Hrádek

Popis: Areály zámku a zříceniny hradu tvořené
budovami, pozůstatky staveb a jinými
nemovitými objekty na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky, včetně
těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Znojmo

Zámek Vranov nad Dyjí

Obec: Vranov nad Dyjí

Katastrální území: Vranov nad Dyjí

Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 136/4, 142/1, 142/2,
142/3, 143, 144/2, 514
pozemkové parcely: 147/2, 148, 166, 167,
168/2, 169, 170/1, 170/2, 171, 172, 173,
174/3, 174/4, 198, 1358/3

Budovy, čísla popisná: 93, 94

Zřícenina hradu Nový Hrádek

Obec: Lukov

Katastrální území: Lukov nad Dyjí

Pozemky, parcelní čísla: 403, 409, 410/1, 410/2, 410/3

k) v Olomouckém kraji

1.

Název: Zámek Jánský Vrch

Popis: Areál zámku tvořený budovami a jinými
nemovitými objekty na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky, včetně
těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Jeseník

Obec: Javorník

Katastrální území: Javorník - město

Pozemky, parcelní čísla: 729, 730, 756/1 (část), 757, 758, 759, 760,
761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768,
769, 770, 771 (část), 772, 773, 774, 830,
1028 (část)

Budovy, čísla popisná: 60, 61, 62, 63

2.

Název: Hrad Šternberk

Popis: Areál hradu tvořený budovami a jinými
nemovitými objekty na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky, včetně
těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Olomouc

Obec: Šternberk

Katastrální území: Šternberk

Pozemky, parcelní čísla: 92/1, 92/2, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
100, 4749/1, 4749/2, 4750, 4751, 5236,
5237, 5238/1, 5238/2, 5239, 5292, 5294

Budovy, čísla popisná: 170, 1075

3.

Název: Papírna Velké Losiny

Popis: Areál historické manufaktury na výrobu
papíru tvořený budovou a jinými nemovitými
objekty na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky, včetně
těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Šumperk

Obec: Velké Losiny

Katastrální území: Velké Losiny

Pozemky, parcelní čísla: 265, 310, 312

Budovy, číslo popisné: 9

l) v Ostravském kraji

1.

Název: Zámek Bruntál

Popis: Areál zámku tvořený budovou a jinými
nemovitými objekty na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky, včetně
těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Bruntál

Obec: Bruntál

Katastrální území: Bruntál - město

Pozemky, parcelní čísla: 1, 2, 5, 6, 7, 8

Budovy, číslo popisné: 1

2.

Název: Zámek Hradec nad Moravicí

Popis: Areál zámku s Bílým zámkem, Červeným zámkem
a Bílou věží tvořený budovou a jinými
nemovitými objekty na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky, včetně
těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Opava

Obec: Hradec nad Moravicí

Katastrální území: Hradec nad Moravicí

Pozemky, parcelní čísla: 679/1, 679/2, 1317, 1318, 1319, 1320, 1751,
1752, 1753

Budovy, číslo popisné: 1

m) ve Zlínském kraji

1.

Název: Hrad Buchlov

Popis: Areál hradu Buchlov s kaplí sv. Barbory
tvořený budovou a jinými nemovitými objekty
na pozemcích vymezených prostorovými
identifikačními znaky, včetně těchto
pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Uherské Hradiště

Obec: Buchlovice

Katastrální území: Buchlovice

Pozemky, parcelní čísla: 3358, 3362, 3381, 3382

Budovy, číslo popisné: 418

2.

Název: Zámek Buchlovice

Popis: Areál zámku Buchlovice tvořený budovami a
jinými nemovitými objekty na pozemcích
vymezených prostorovými identifikačními
znaky, včetně těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Uherské Hradiště

Obec: Buchlovice

Katastrální území: Buchlovice

Pozemky, parcelní čísla: 564, 565, 566, 596, 597, 598, 600, 601,
602, 603, 604, 605, 606

Budovy, čísla popisná: 1, 11, 12, 13, 31, 467

3.

Název: Zámek Vizovice

Popis: Areál zámku tvořený budovami a jinými
nemovitými objekty na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky, včetně
těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Zlín

Obec: Vizovice

Katastrální území: Vizovice

Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 557, 558/2, 2208
pozemkové parcely: 534, 571
Budovy, čísla popisná: 373, 376


Od 10.1.2003: 
© 2003-15 Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 3, 11801 Praha 1, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333, tel. 257 010 111