Doporučení
Dotaz zadávejte co nejjednodušeji, tj. vyplňujte jenom ta pole pro údaje, podle kterých skutečně hledáte. Prázdné pole znamená, že se k tomuto údaji nepřihlíží. Protože hledané slovo může být  v různém tvaru, nesnažte se uhádnout v jakém nejpravděpodobněji, ale jako kriterium zvolte část slova, kupříkladu podmal místo podmalba nebo podmalby nebo podmalování. Lépe je najít více restaurátorů než odpovídá požadavku než nenajít žádného.
Pokud je podle zadaného kriteria (kriterií) nalezen jeden restaurátor, je výstupem detail tohoto restaurátora. Pro více nalezených restaurátorů se zobrazí jejich tabelární přehled, případně jeho první strana. Z tohoto přehledu je možné kliknutím na příslušný (podsvícený) záznam zobrazit detail restaurátora.
 
Obecná pravidla pro vyhledávací kriteria
Vyhledávání nerozlišuje malá a velká písmena, např. restaurování najde Restaurování  i restaurování.
Jednotlivá slova nebo jejich části se vyhledávají v textu pole kdekoliv, např. kriterium skl vyhledá restaurátory se povoleními: Restaurovat v oboru umělecký sklenář, Restaurovat slohová zrcadla a historické sklo, Restaurování lidové podmalby na skle, Restaurovat sklomalbu v olověné síti i Restaurování uměleckořemeslných prací v technice vitráž skládaná do olova.
Obsahuje-li kriterium mezery, je zadaný text hledán jako fráze, např. kriteriem kou gob jsou nalezeni restaurátoři s povoleními: Restaurovat textil s výjimkou gobelínů, Restaurovat knižní vazby, papírový aktový materiál, mapy, plány a grafiku, textil s výjimkou gobelínů...
 
Zadávání jednotlivých kriterií
Okres/stát Pomocí spouštěcího menu se vybere okres bydliště podle povolení nebo sdělené změny. Volí se zde pro zahraničí i stát např. Slovensko.
Restaurátor Zadá se příjmení a křestní jméno nebo jejich část. Např. kriteriem Zim se vyhledají restaurátoři: Razimová Ludmila, Ak. mal., Zima Jaroslav, Zimová Eliška.
Povolení Hledá se v doslovném textu výrokové části povolení. Proto je třeba počítat s různým zápisem stejných zaměření restaurátorů, užíváním synonym, různých zápisů cizích slov, rozdílným slovosledem, skloňováním atp.