Doporučení
Dotaz zadávejte co nejjednodušeji, tj. vyplňujte jenom ta pole pro údaje, podle kterých skutečně hledáte. Prázdné pole znamená, že se k tomuto údaji nepřihlíží. Například nejste-li si jisti okresem, zadáte jen Sídelní útvar (město/ves). Budou potom vyhledány památky ve všech odpovídajících sídelních útvarech v celé republice. Nejste-li si zcela jisti jak je v datech zapsán např. název sídelního útvaru, nepokoušejte se jej uhádnout (kupř. Jablonec n.N./Jablonec n. N./Jablonec n. Nisou/Jablonec nad Nisou), ale do příslušného pole zapište Jablonec případně jen např. jablon. Lépe je najít více památek než skutečně potřebujete než nenajít žádnou.
Druhové vyhledávání v tomto seznamu lze urychlit využitím třídníku nemovitých památek, jehož položky jsou obsaženy v názvu nemovitých kulturních památek, tj. celá položka nebo její část se uvede ve vyhledávacím kriteriu Památka.
Pokud je podle zadaného kriteria (kriterií) nalezena jedna památka, výstupem je detail této památky. Pro více nalezených památek se zobrazí jejich tabelární přehled, případně jeho první strana. Z tohoto přehledu je možné kliknutím na příslušný (podsvícený) záznam zobrazit detail této památky.
 
Obecná pravidla pro vyhledávací kriteria
Vyhledávání nerozlišuje malá a velká písmena, např. ostrov najde Ostrov i ostrov.
Jednotlivá slova nebo jejich části se vyhledávají v textu pole kdekoliv, např. kriterium bož vyhledá měšťanský dům U krásné Matky Boží, pomník Boženy Němcové, boží muka.
Obsahuje-li kriterium mezeru, je zadaný text hledán jako fráze, např. kriteriem ní brán jsou nalezeny památky v ulicích U Dolní brány, Dolní Brána, U Horní brány, Horní Brána a Horní vodní brána.
Obdobně, obsahuje-li kriterium více jak jednu mezeru: Např. zadáním marie a sv se nalezne sousoší P. Marie a světců, kaple Bolestné P. Marie a sv. Ondřeje atd.
 
Zadávání jednotlivých kriterií
Kraj/Okres Do pole se buď zapíše přímo celý název kraje nebo okresu nebo se použije pomůcka v pravé části stránky. Tou se kliknutím vybere název kraje a případně potom okresu. Pro Prahu je rozsah kraje a okresu totožný, není třeba potom ani zadávat sídelní útvar (=Praha).
Sídelní útvar (město/ves)/ část obce Zapíše se název nebo jeho část pro hledaný Sídelní útvar (město/ves). Stejné pole slouží zároveň pro zadávání části obce. Např. kriteriem Nové Město, jsou vyhledány památky v části obce Nové Město v Praze a celých sídelních útvarů Nové Město nad Metují, Nové Město na Moravě a Nové Město v okresech Třebíč a Karviná.
Ulice,nám./umístění Hledá se podle názvu ulice nebo náměstí, případně podle textu popisujícího umístění (čísla popisná ani orientační nejsou součástí tohoto údaje). Pro Prahu, Plzeň, Brno a Ostravu je možné zadat i městskou část. Např. kriterium Praha 1 vyhledá památky s: Praha 1 a Praha 10, Praha 11..., kriterium Praha 1, (s čárkou) památky s: Praha 1.
Čp. Zadá se jedna číslice podle které se hledá číslo popisné. Pokud má památka více jak jedno čp., hledá se v jejich seznamu, tzn. že dané nalezené čp. může být zobrazeno až v detailu k památce.
Památka Může se zadat text vyskytující se v údaji. Např. kriterium hamr vyhledá vedle hamrů i zřícenu hradu Hamrštejn.
Číslo rejstříku Použije se např. tehdy, kdy k číslu rejstříku budeme potřebovat přiřadit památku. Zapíše se číslice, která je uvedena v levé (celostátní) nebo pravé (regionální) části čísla rejstříku. Např. kriterium 1000 vyhledá památky s číslem rejstříku: 39744/1-1000, 26911/2-1000, 27249/3-1000... Kriterium 20000 vyhledá památku s číslem rejstříku: 20000/7-6978. Zadat je také možné celé regionální číslo, tj. s číselnou řadou oddělenou pomlčkou. Např. kriterium 5-1000, nalezne památku s číslem rejstříku 43611/5-1000.
Památková ochrana Ze spouštěcího menu se případně zvolí, zda se má výběr omezit na památky zatím jen navržené k ochraně, tj. u nichž nebylo dosud ukončeno řízení, nebo na nemovitosti v současné době památkově chráněné nebo na již nechráněné památky, tj. ty které byly památkově chráněny v minulosti a bylo pravomocně rozhodnuto o zrušení této ochrany. V posledním případě se nerozlišuje, zda v současné době nemovitosti ještě existují nebo byly demolovány.