MonumNet Nemovité památky   Zpět Hledání
Intranet (PIN):  
pro tisk:    stránka    celý výběr    do Excelu:    stránka    celý výběr
Číslo rejstříku uz Název okresu Sídelní útvar Část obce čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. HZ R F IdReg
32916 / 4-307
S
Plzeň-jihChotěšovChotěšovčp.1klášter  
Č
 
 144526
Památka :klášter
Ochrana stav/typ uzavření :zapsáno do státního seznamu před r.1988
Památkou od :3.5.1958
Číslo rejstříku ÚSKP :32916/4-307
Název okresu :Plzeň-jih
Sídelní útvar (město/ves) :Chotěšov
Část obce :Chotěšov
Katastrální území :Chotěšov
Ulice,nám./umístění :
Čísla popisná :1,69,166,167,168,169
Čísla orientační :,0
Obec s rozšířenou působností :Stod
Obec (obecní úřad) :Chotěšov
Stavební úřad :Stavební úřad - Městský úřad Stod
Finanční úřad :Finanční úřad pro Plzeňský kraj, územní pracoviště Plzeň-jih
Historická země :Čechy
Identifikátor záznamu (IdReg) : 144526
Parcely:
ř. parc. díl %pl. omezení památkové ochrany: specifikace/poznámka
Katastrální území: Chotěšov
st.4/1 100 býv. kostel sv. Václava vč. krypty - arch. lokalita, býv. stodoly, chlévy, brána I. a brankou I., ohradní zdi, kašna, NKP
st.4/2 100 konventní zahrada, zahradní pavilon, relikt dalšího zahr. pavilonu, relikty dvou věží, tarasní a ohradní zdi, NKP
st.4/3 100 správní budova čp. 167, NKP
st.4/4 100 prelatura čp. 166, NKP
st.4/5 100 obytná budova čp. 169, NKP
st.4/6 100 konvent čp. 1, kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, NKP
st.4/9 100bez stavebNKP
st.5 100 severní věž, NKP
st.6 100 jižní věž, NKP
st.7 100 býv. sýpka - čp. 69, NKP
st.151/1 100bez stavebNKP
st.151/2 100bez stavebNKP
pp.14 100 zahrada prelatury, branka II. u kostela, NKP
pp.16 100 býv. klášterní dvůr, NKP
pp.17 100 nádvoří konventu, NKP
pp.92/1 100 zahrada správní budovy, brána II., ohradní zeď, NKP
pp.92/2 100 velká zahrada s terasami, socha Krista, hřbitov řádových sester, brána III., NKP
pp.92/4 100 velká zahrada s terasami, NKP
pp.92/5 100 velká zahrada s terasami, NKP
pp.742/2 100 koridor, NKP

Od 10.1.2003: 
© 2003-15 Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 3, 11801 Praha 1, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333, tel. 257 010 111