MonumNet Nemovité památky   Zpět Nápověda
Intranet (PIN):  
 Hledání

U p o z o r n ě n í

Vzhledem ke spuštění informačního systému Památkový katalog byla rokem 2016 ukončena aktualizace dat ÚSKP v systému MonumNet. Systém zůstává k dispozici jako archivní a naleznete v něm údaje o památkách, prohlášených do 31. 12. 2016.

Aktuální informace o kulturních památkách, národních kulturních památkách, chráněných územích a ochranných pásmech, ale i řadu dalších naleznete v Památkovém katalogu http://pamatkovykatalog.cz.

Kraj
Okres
Historická země:
Území (po změně klikněte na kraj):
Kraj/Okres/Obec/ORP/St.úřad/Fin.úřad: <-- vyberte --
Sídelní útvar (město/ves)/ část obce:
Ulice,nám./umístění:
Čp.:
Památka:
Číslo rejstříku:
Identifikátor záznamu (IdReg):
Památková ochrana:
Přírůstky
 
od   do 

Tento přehled má pouze informativní charakter, dále viz upřesňující text.

U p o z o r n ě n í

Zveřejňujeme otisk evidence památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Upozorňujeme na to, že evidence není od 1. 1. 2017 aktualizována. Vzhledem k historii vzniku a změnách v evidenci Katastru nemovitostí obsahuje řadu nedostatků a nepřesností.

Žádost o Sdělení o památkové ochraně a evidenci (platný oficiální doklad o rozsahu památkové ochrany, potřebný pro finanační úřad, získání dotací, apod.) posílají zájemci: poštou na adresu Národní památkový ústav, generální ředitelství, odbor evidence a dokumentace, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, elektronicky na e-mailovou adresu: epodatelna@npu.cz, nebo na datovou schránku: 2cy8h6t.

Nemovité kulturní památky by měly být obsaženy všechny prohlášené do konce roku 2016, včetně platných evidenčních údajů.

Druhové vyhledávání v tomto seznamu lze urychlit využitím třídníku nemovitých památek, jehož položky jsou obsaženy v názvu nemovitých kulturních památek, tj. celá položka nebo její část se uvede ve vyhledávacím kriteriu Památka.

Přidružené údaje o dotčených parcelách jsou průmětem našich momentálních znalostí. V žádném případě je nelze interpretovat jako vymezení rozsahu památky. Z neuvedení některého čísla popisného nebo parcely v seznamu dotčených parcel dané památky nelze vyvozovat, že daná část není památkově chráněna.

Pro úplnost uvádíme, že většina památek se skládá z více částí (budov, ostatních objektů a pozemků), které jsou shrnuty do uváděného názvu památky. Např. klášter zahrnuje i klášterní kostel. Podobně zámek i zámeckou zahradu, zámecký kostel atd. Pokud není již celá památka předmětem ochrany nebo se nedochovala, je to výslovně uvedeno, např.: hrad, zřícenina nebo: zámek, z toho jen zámecká zahrada.


Od 10.1.2003: 
© 2003-15 Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 3, 11801 Praha 1, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333, tel. 257 010 111