MonumNet Adresář, organizační struktura a rozmístění    Zpět   Hledání  
Intranet (PIN):  
pro tisk: stránka
Nalezeno: 2053
Stránka 1 / 42        další   konec
Pracovník Telefon Sl.mobil E-mail Útvar Činnost
Ambrožová Jelena, prom.mat. 257 010 252 724 663 813 oddělení geografických informačních systémů památkářka
Angelisová Kateřina, Mgr. 257 010 110   právní oddělení referentka majetkové správy
Babka Karel 257 010 555 724 663 777 oddělení provozní informatiky a správy ICT správce informačních technologií
Bachtík Jakub, Mgr. 257 010 144 728 066 181 ediční oddělení redaktor
Baštýřová Hana, Mgr. 257 010 241   oddělení evidence movitých památek dokumentátorka
Bečvář Ladislav 257 010 555 724 663 582 oddělení provozní informatiky a správy ICT správce operačního systému
Bednářová Terezie 257 010 129   oddělení restaurování památkářka
Beránek Jan, Ing. Mgr. Ph.D. 220 184 081 724 663 803 oddělení výzkumů a průzkumů památkář
Beránková Lucie 220 184 082 724 663 613 oddělení výzkumů a průzkumů dokumentátorka
Bezděk Ladislav, Mgr. 257 010 307 724 663 559 oddělení dokumentačních fondů a knihovny památkář
Biersaková Marcela 220 184 061 724 557 494 sekce provozně-ekonomická asistentka
Bílek Jiří 724 663 580 724 663 580 oddělení interního auditu interní auditor
Bláhová Zuzana, Mgr. 257 010 147   právní oddělení referentka majetkové správy
Blažková Irena, Ing. 257 010 146 602 794 063 oddělení památkové informatiky a odborných informačních systémů památkářka
Bobek Aleš       ; ??
Bobek Karel       ; ??
Boušková Eva, Bc. 257 010 120   oddělení evidence movitých památek dokumentátorka
Braunová Marie 257 010 306   odbor evidence a dokumentace asistentka
Brixová Michaela, Mgr. 235 312 811   referát plánové a grafické dokumentace dokumentátorka
Brůna Vladimír       ; ??
Bukovičová Olga, Mgr. 257 010 257 606 681 652 referát památek s mezinárodním statusem památkářka
Bukovjanová Jitka 257 010 120   oddělení evidence movitých památek dokumentátorka
Bureš Pavel, PhDr. 257 010 255 724 663 562 oddělení specialistů památkář
Burianová Veronika, Ing. 257 010 333 724 332 334 oddělení technologické laboratoře památkářka
Čáni Ján, Mgr. 257 010 252 724 663 627 oddělení evidence archeologických zásahů archeolog
Čapková Gabriela, MgA. 257 010 305 724 663 607 referát fotografické dokumentace dokumentátorka
Čerňanský Martin, Ing. Ph.D. 257 010 255 724 663 631 oddělení specialistů památkář
Dědek Karel 257 010 246 724 663 558 oddělení evidence movitých památek památkář; Integrovaný systém ochrany
Dohnal Martin, Ing. 257 010 555 724 663 568 oddělení provozní informatiky a správy ICT systémový inženýr
Drnková Vašáková Zuzana, PhDr. 234 653 342 724 663 802 oddělení správy a prezentace mobiliárních fondů památkářka
Dvořák Miloš, Ing. MBA     oddělení veřejných zakázek referent majetkové správy
Dvořáková Eva, Ing.arch. 257 010 256 724 663 615 oddělení specialistů památkářka
Eismann Šimon, Mgr. 257 010 161 724 663 557 oddělení geografických informačních systémů projektant informačních systémů
Eliášová Barbora, Ing. Ph.D. 257 010 269 724 663 790 oddělení specialistů památkářka
Ernstová Lucie, Mgr. 257 010 144 724 663 586 ediční oddělení památkářka, redaktorka
Fejfar Jan 602 882 075   oddělení správy majetku dopravní referent
Fiřt Jan, Mgr. 235 312 811   oddělení restaurování památkář; správce sbírky plánů, SHP a restaurátorských zpráv
Fried Petr, Ing. 220 184 078 602 206 976 oddělení mimorozpočtového financování referent fondů EÚ
Gaudek Tomáš, PhDr. 257 010 242   oddělení evidence movitých památek památkář
Goryczková Naděžda, Ing.arch. 257 010 167   generální ředitel NPÚ generální ředitelka
Grausgruberová Lucie, Mgr. 257 010 119 724 663 602 oddělení evidence nemovitých památek památkářka
Hájek Josef, Mgr. 234 653 131 602 226 851 odbor evidence, dokumentace a IS památkář, dokumentátor
Hančlová Jana, Ing.arch. 257 010 208 724 663 616 oddělení garantů národních kulturních památek památkářka
Handrejch Miroslav 234 653 331 739 752 968 referát knihkupectví a informačního centra NPÚ obchodní referent
Hanušovská Miroslava 778 493 459   oddělení personalistiky a mezd mzdová účetní
Hegerová Tamara 606 760 620   referát prezentace a produkce koordinační, projektová a programová pracovnice
Hendrychová Kristina, Ing. 257 010 119 724 663 600 oddělení evidence nemovitých památek památkářka
Hladíková Trachtová Nela, Mgr. 257 010 112   oddělení evidence nemovitých památek památkářka
Hlostová Linda, Ing. 775 443 936   odbor ekonomického řízení ÚOP - detašované pracoviště Ostrava finanční referentka
Hocková Monika, Mgr. 257 010 302 724 663 608 referát fotografické dokumentace památkářka
    další   konec