MonumNet Adresář, organizační struktura a rozmístění    Zpět   Hledání  
Intranet (PIN):  
pro tisk: stránka
Nalezeno: 42
NPÚ, generální ředitelství
Pracovník Telefon Sl.mobil E-mail Útvar Skupiny... Činnost
Beránek Jan, Ing. Mgr. Ph.D. 220 184 081 724 663 803 oddělení výzkumů a průzkumů dokumentátor OPD památkář
Beránková Lucie 220 184 082 724 663 613 oddělení výzkumů a průzkumů dokumentátorka OPD dokumentátorka
Chudárek Zdeněk, Ing.arch. 257 010 132 724 663 618 oddělení garantů národních kulturních památek dokumentátor OPD památkář
Kibic Karel, Ing.arch. Ph.D. 257 010 283 607 657 441 oddělení garantů národních kulturních památek dokumentátor OPD památkář
Lazák Martin, Ing. 257 010 106 724 663 646 oddělení památkové informatiky a odborných informačních systémů dokumentátor OPD projektant informačních systémů, památkář
Macek Petr, Ing. Ph.D. 220 184 084   oddělení výzkumů a průzkumů dokumentátor OPD památkář
Patrný Michal, Mgr. 220 184 083 724 663 612 oddělení výzkumů a průzkumů dokumentátor OPD památkář
Sommer Jan, Ing. 257 010 614 724 663 594 oddělení výzkumů a průzkumů dokumentátor OPD památkář
Syrová Zuzana, Ing.arch. 539 012 009 724 663 633 oddělení geografických informačních systémů dokumentátorka OPD památkářka
NPÚ, územní odborné pracoviště v Praze
Pracovník Telefon Sl.mobil E-mail Útvar Skupiny... Činnost
Baláček Jan, Bc. 234 653 203 602 226 445 oddělení evidence, dokumentace a informací dispečer OPD památkář
Kovář Miroslav, Mgr. 234 653 312   oddělení péče o archeologické dědictví dokumentátor OPD archeolog
NPÚ, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze
Pracovník Telefon Sl.mobil E-mail Útvar Skupiny... Činnost
Jesenský Vít, Ing.arch. Ph.D. 274 008 286 728 085 997 oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace dokumentátor OPD památkář
Kypta Jan, Mgr. Ph.D. 274 008 287 724 873 055 oddělení archeologie dokumentátor OPD archeolog
Mrázek Jiří, Ing.arch. 274 008 212 606 686 113 referát památek s mezinárodním statusem dokumentátor OPD památkář
Razím Vladislav, PhDr. 274 008 281 606 390 482 odbor evidence, dokumentace a IS dokumentátor OPD památkář; vedoucí odboru
Veselý Jan, Ing.arch. 274 008 287 602 579 967 oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace dokumentátor OPD památkář
Volfová Eva, Ing.arch. 274 008 265 607 657 497 oddělení garantů území dokumentátorka OPD památkářka
Vyletová Eva, Ing.arch. 274 008 266 607 709 722 oddělení garantů území dokumentátorka OPD památkářka
NPÚ, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích
Pracovník Telefon Sl.mobil E-mail Útvar Skupiny... Činnost
Hansová Jarmila, Mgr. 387 312 140 725 314 205 oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace dokumentátorka OPD památkářka; archivní rešerše
NPÚ, územní odborné pracoviště v Plzni
Pracovník Telefon Sl.mobil E-mail Útvar Skupiny... Činnost
Bukovská Jana, Mgr. 377 360 939 778 474 601 oddělení evidence, dokumentace a informací dispečerka OPD památkářka
Jedličková Renáta, Mgr. 377 360 936   referát GIS a MIS dokumentátorka OPD památkářka
Karel Tomáš 377 360 822 606 666 415 referát výzkumů, průzkumů a dokumentace dokumentátor OPD památkář
NPÚ, územní odborné pracoviště v Lokti
Pracovník Telefon Sl.mobil E-mail Útvar Skupiny... Činnost
Chaloupka Jakub, Mgr. 352 684 796 724 811 655 oddělení specialistů dokumentátor OPD památkář
Konůpek Jan, Mgr. et Mgr. 352 684 796 724 663 693 odbor péče o památkový fond dokumentátor OPD památkář; garant - Ašsko, Fr.Lázeňsko a hrady KK
NPÚ, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem
Pracovník Telefon Sl.mobil E-mail Útvar Skupiny... Činnost
Frundl Jan, Bc. 472 704 818 724 326 317 oddělení specialistů dokumentátor OPD památkář
Podroužek Kamil, PhDr. Ph.D. 472 704 826 604 109 295 oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace dokumentátor OPD památkář; SHP - OPD
Ptáčková Hana 472 704 817 724 332 343 oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace dispečerka OPD dokumentátorka
Sellnerová Alena, Mgr. 472 704 827 724 018 392 oddělení garantů území dokumentátorka OPD památkářka
Šimková Táňa, Mgr. 472 704 834 724 543 960 oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace dokumentátorka OPD památkářka
NPÚ, územní odborné pracoviště v Liberci
Pracovník Telefon Sl.mobil E-mail Útvar Skupiny... Činnost
Kolka Miroslav, Mgr. 485 222 422 724 663 795 oddělení specialistů dokumentátor OPD památkář; technické památky a lidová architektura
NPÚ, územní odborné pracoviště v Josefově
Pracovník Telefon Sl.mobil E-mail Útvar Skupiny... Činnost
Adámková Blanka, Ing. 491 509 532 602 879 036 odbor péče o památkový fond dokumentátorka OPD památkářka
Buroň Miloš, Mgr. DiS. 491 509 536 724 663 659 referát výzkumů, průzkumů a dokumentace dokumentátor OPD památkář; stavebně-historické průzkumy
Slavík Jiří, Ing. 491 509 549 724 663 675 oddělení evidence, dokumentace a IS dokumentátor OPD památkář; evidence nemovitých památek
NPÚ, územní odborné pracoviště v Brně
Pracovník Telefon Sl.mobil E-mail Útvar Skupiny... Činnost
Dohnalová Petra, Mgr. 542 536 181 777 477 893 oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace dokumentátorka OPD památkářka
Šabatová Lenka, Mgr. 542 536 139 724 756 195 oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace dokumentátorka OPD památkářka
NPÚ, územní odborné pracoviště v Telči
Pracovník Telefon Sl.mobil E-mail Útvar Skupiny... Činnost
Švecová Olga 567 213 116 721 984 785 kancelář ředitele - referát dispečerka OPD administrativní a spisová pracovnice
NPÚ, územní odborné pracoviště v Ostravě
Pracovník Telefon Sl.mobil E-mail Útvar Skupiny... Činnost
Kaniová Petra, Mgr. 553 715 485 724 527 529 oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace dokumentátorka OPD památkářka; průzkumy
Rosová Romana, Mgr. 595 133 953 724 793 914 oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace dokumentátorka OPD památkářka; průzkumy a archívní průzkumy
NPÚ, územní odborné pracoviště v Olomouci
Pracovník Telefon Sl.mobil E-mail Útvar Skupiny... Činnost
Buršík Dalibor, Ing. 585 204 147 725 314 161 odbor evidence, dokumentace a IS dokumentátor OPD památkář
Hradilová Dagmar 585 204 119   oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace dispečerka OPD dokumentátorka
Richterová Helena, Mgr. 585 204 121 724 663 752 oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace dokumentátorka OPD památkářka
Vítek Tomáš, Mgr. 585 204 122 724 663 748 oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace dokumentátor OPD památkář