MonumNet Adresář, organizační struktura a rozmístění    Zpět   Hledání  
Intranet (PIN):  
pro tisk: stránka
Národní památkový ústav -> NPÚ, územní odborné pracoviště v Plzni -> ředitel ÚOP
Nalezeno: 51
Stránka 1 / 2        další   konec
Pracovník Telefon Sl.mobil E-mail Útvar Činnost
Aubrechtová Alena, Mgr. 377 360 948 724 586 282 oddělení garantů území památkářka
Bartůňková Eva, Ing. 377 360 916 606 666 401 oddělení ekonomiky a provozu koordinační, projektová a programová pracovnice
Bláhová Hana 377 360 950   oddělení dokumentačních fondů a knihovny dokumentátorka; odborná spisovna
Blatný Petr, Mgr.     referát výzkumů, průzkumů a dokumentace koordinační, projektový a programový pracovník
Břízová Miroslava, Ing.arch. 377 360 931 724 853 555 oddělení specialistů památkářka; urbanismus
Bukovská Jana, Mgr. 377 360 939 778 474 601 oddělení evidence, dokumentace a informací památkářka
Bukovský Jan       ; ??
Cikán Martin       ; ??
Černá Alena, PhDr. 377 360 932 725 428 922 odbor evidence, dokumentace a IS památkářka
Černý Michal, Mgr. 377 360 930 724 663 697 oddělení garantů území památkář
Danda Patrik, Ing.arch. 377 360 948 606 666 400 oddělení garantů území památkář
Domanický Pavel, Ing. 377 360 930 606 664 341 odbor péče o památkový fond památkář
Drncová Ludmila, Mgr. 377 360 938 606 666 411 oddělení specialistů památkářka; restaurování
Drncová Ludmila, Bc. 377 360 960   oddělení specialistů památkářka; restaurování
Foster Linda, Mgr. 377 360 958 724 663 699 oddělení archeologie archeoložka
Foud Karel, Mgr. 377 360 962 606 665 787 oddělení specialistů památkář; lidová architektura
Holý Jaroslav       ; ??
Jedličková Renáta, Mgr. 377 360 936   referát GIS a MIS památkářka
Jíchová Veronika, PhDr. 377 360 961   referát výzkumů, průzkumů a dokumentace památkářka; SHP, OPD, archivní průzkum, plánová dokumentace
Kaigl Jan, Ing.arch. Ph.D. 377 360 919   ředitel ÚOP ředitel územního odborného pracoviště
Karel Tomáš 377 360 822 606 666 415 referát výzkumů, průzkumů a dokumentace památkář
Kasl Filip, PhDr. 377 360 958 778 481 084 oddělení archeologie archeolog
Kodera Radovan, MgA. 377 360 912 728 103 457 referát výzkumů, průzkumů a dokumentace památkář
Koderová Lenka 377 360 947 724 292 785 referát evidence movitých památek památkářka; agenda zák. č. 71/94 Sb.
Kováčová Jaroslava 377 360 914 603 100 818 oddělení dokumentačních fondů a knihovny památkářka; fotoarchiv
Kovařík Viktor, PhDr. 377 360 960 724 663 816 oddělení specialistů výzkumný a vývojový pracovník; restaurování
Kovaříková Lenka, Mgr. 377 360 940 778 487 594 oddělení specialistů památkářka; restaurování
Kratochvílová Alžběta, Mgr. 377 360 922 724 663 694 referát výzkumů, průzkumů a dokumentace památkářka
Kroupa Pavel, PhDr. 377 360 922 731 015 547 referát výzkumů, průzkumů a dokumentace památkář
Levá Dagmar 377 360 929   kancelář ředitele - referát asistentka
Lišková Lenka, Bc. 377 360 936   referát GIS a MIS památkářka
Matásek Karel, Mgr. 377 360 926   oddělení dokumentačních fondů a knihovny dokumentátor
Nováčková Michaela, Mgr. 377 360 947 725 442 066 referát evidence movitých památek památkářka
Pacandová Marcela 377 360 919 724 474 610 kancelář ředitele - referát administrativní a spisová pracovnice
Pilná Veronika, Mgr. 377 360 923   referát evidence movitých památek památkářka; MF, zprac. popisů, doplňov. fotodok., zajišť.bad.činnosti.
Plešmíd Stanislav, DiS. 377 360 939 724 663 688 referát evidence nemovitých památek památkář
Pohořalá Jitka, Ing.arch. 377 360 938 602 214 415 oddělení garantů území památkářka
Pospíšilová Pavlína 377 360 929   kancelář ředitele - referát asistentka
Romportlová Lucie, Mgr. 377 360 935 777 534 960 oddělení garantů území památkářka
Rosenbaum Jan, Ing. 377 360 915 725 314 221 oddělení ekonomiky a provozu správce informačních technologií
Růžičková Lenka, Ing.arch. 377 360 954 777 534 926 oddělení garantů území památkářka
Sokol Petr, Mgr. 377 360 958 724 663 697 oddělení archeologie archeolog
Staškovičová Pavla 377 360 927 724 853 456 oddělení ekonomiky a provozu referentka majetkové správy
Svoboda Vlastimil 377 360 946   oddělení dokumentačních fondů a knihovny památkář; archivy
Šnajdrová Monika, Ing. 377 360 948 777 534 956 oddělení garantů území památkářka
Štumbauer Tomáš, Mgr. 377 360 924 606 666 404 referát evidence movitých památek památkář
Tlustá Lucie, Ing. 377 360 917 778 433 221 oddělení specialistů památkářka; historické zahrady a parky
Tuma David, Mgr. Ph.D. 377 360 933 725 847 261 oddělení garantů území památkář
Válová Marie, Mgr. 377 360 962 778 531 413 oddělení garantů území památkářka
Waldmannová Marcela, Mgr. 377 360 958 606 666 418 oddělení archeologie archeoložka
    další   konec