MonumNet Adresář, organizační struktura a rozmístění    Zpět   Hledání  
Intranet (PIN):  
pro tisk: stránka
Národní památkový ústav -> NPÚ, územní odborné pracoviště v Brně -> ředitel ÚOP
Nalezeno: 64
Stránka 1 / 2        další   konec
Pracovník Telefon Sl.mobil E-mail Útvar Činnost
Báčová Klára, Mgr. 542 536 123   oddělení evidence nemovitých památek památkářka
Bráblíková Taťána 542 536 216 773 759 285 kancelář ředitele - referát asistentka
Cenková Pavla, Mgr. 542 536 230   oddělení evidence movitých památek památkářka
Czajkowski Petr, Mgr. 542 536 138 724 095 299 oddělení evidence nemovitých památek památkář
Čerbák Roman, Ing.arch. 542 536 159 725 593 479 oddělení garantů území památkář
Číhalíková Barbora, Mgr. 542 536 199 724 663 727 oddělení garantů území památkářka
Čižmář Zdeněk, Mgr. 542 536 219 778 714 930 oddělení garantů území památkář
Dohnalová Petra, Mgr. 542 536 181 777 477 893 oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace památkářka
Duchalíková Andrea, Mgr. 542 536 144 778 728 597 oddělení dokumentačních fondů a knihovny památkářka
Dunajová Alena, Mgr. 542 536 187 724 663 711 oddělení specialistů památkářka
Firbasová Jana, Ing.arch. Ing. 542 536 130 724 663 734 oddělení garantů území památkářka
Goryczka Tadeáš       ; ??
Helánová Hana 542 536 171 778 767 291 oddělení archeologie dokumentátorka
Holub Petr       ; ??
Homola Aleš, Mgr. 542 536 218 724 756 188 odbor evidence, dokumentace a IS památkář
Kalábová Lenka, Mgr. 542 536 141 773 777 259 oddělení evidence movitých památek památkářka
Komosná Klára, Mgr. 536 542 161 724 756 193 oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace památkářka
Konvicová Zuzana 542 536 124 773 775 395 oddělení ekonomiky a provozu referentka majetkové správy
Kotráš Zdeněk 542 536 146 602 574 862 oddělení ekonomiky a provozu provozář
Kourková Marie, PhDr. 542 536 195   oddělení dokumentačních fondů a knihovny archivářka, památkářka; katalog. archiv
Kozdas Jan, PhDr. 542 536 219 728 972 909 oddělení garantů území památkář
Kruntorád Matěj, Mgr. 542 536 182 778 536 339 oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace památkář
Kučera Martin 542 536 231   oddělení evidence movitých památek správce informačních technologií; specialista informačního systému
Lukešová Helena, Mgr. 542 536 144 721 504 782 referát GIS a MIS památkářka
Macurová Zuzana, Mgr. 542 536 188   oddělení evidence movitých památek památkářka
Matulíková Zoja, Mgr. 542 536 137 724 703 421 oddělení specialistů památkářka, restaurátorka
Míčka Jaromír, PhDr. 542 536 115 602 522 482 oddělení garantů území památkář
Midrlová Hana 542 536 152 724 541 721 oddělení ekonomiky a provozu referentka majetkové správy
Míchalová Zdeňka, Mgr. 542 536 188 777 483 247 oddělení evidence movitých památek památkářka
Nedomová Hana, PhDr. 542 536 121 724 663 718 oddělení garantů území památkářka
Novotná Dana, Ing.arch. Ph.D. 542 536 160 607 630 907 oddělení specialistů památkářka; péče o historická města
Oberreiterová Jana, Mgr. et Mgr. 515 218 665 725 548 247 oddělení garantů území památkářka
Pechová Simona, Mgr. 542 536 164 724 663 524 oddělení garantů území památkářka
Plotěná Eliška, Mgr.   607 727 789 Metodické centrum moderní architektury v Brně - metodické oddělení knihovnice
Pražanová Eva, Mgr. Ph.D.     Metodické centrum moderní architektury v Brně - metodické oddělení výzkumná a vývojová pracovnice
Procházka Vladimír, Mgr. 542 536 118   oddělení dokumentačních fondů a knihovny administrativní a spisový pracovník
Procházková Bohdana, Ing.arch. 542 536 133 778 402 489 oddělení garantů území památkářka; garantka brněnské aglomerace
Procházková Marta, Mgr. 542 536 168 728 942 849 oddělení garantů území památkářka
Ptáčková Andrea, Mgr.   778 714 931 Metodické centrum moderní architektury v Brně - metodické oddělení památkářka
Sedláček Tomáš, Mgr. 542 536 153 724 663 723 oddělení garantů území památkář
Sedláková Marta, Mgr. 542 536 176 728 173 194 oddělení specialistů památkářka; hradní a zámecké instalace, restaurování
Sklenář Karel, Mgr. 542 536 233 724 973 213 referát GIS a MIS památkář, dokumentátor; GIS, MIS, pověřený řízením oddělení evidence
Staňková Eva, Mgr. 542 536 177 724 663 736 oddělení evidence nemovitých památek památkářka
Stögerová Gabriela, Ing. 542 536 167 724 262 496 oddělení specialistů památkářka; historická zeleň, krajinné památkové zóny
Stránská Radmila, PhDr. 542 536 143 728 262 968 oddělení archeologie památkářka
Studeník Jan, Mgr. 542 536 230   oddělení dokumentačních fondů a knihovny památkář
Stýblo Jakub, Ing.arch. 542 536 182   oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace památkář
Svoboda Petr, Ing. 724 016 567   Metodické centrum moderní architektury v Brně památkář; ředitel Metodického centra moderní architektury v Brně
Šabatová Lenka, Mgr. 542 536 139 724 756 195 oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace památkářka
Šildberger Martin 542 536 213 724 663 507 oddělení ekonomiky a provozu koordinační, projektový a programový pracovník, správce informačních technologií
    další   konec