MonumNet Adresář, organizační struktura a rozmístění    Zpět   Hledání  
Intranet (PIN):  
pro tisk: stránka
Národní památkový ústav -> NPÚ, územní památková správa v Kroměříži
Nalezeno: 376
Stránka 8 / 8    začátek   předchozí    
Pracovník Telefon Sl.mobil E-mail Útvar Činnost
Vaňková Lenka, Mgr. Ph.D. 585 204 160 724 663 815 oddělení prezentace, instalací a expozic kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů
Vargová Markéta 519 340 128   oddělení údržby parku a zahrad státního zámku Lednice zahradnice; dělnice
Vařeka Václav     oddělení údržby a provozu státního hradu Bouzov technický pracovník
Vašák Libor, Ing.     referát provozu Květné zahrady zahradník
Vávra Martin 573 502 034 773 747 672 referát údržby zámku Kroměříž zámečník; údržbář
Večerková Ludmila 573 502 014 724 051 040 oddělení správy majetku a provozu dopravní referentka
Večerková Petra, Bc.     oddělení návštěvnického provozu zámku Kroměříž průvodkyně
Veselý Stanislav 577 452 762   oddělení správy a údržby státního zámku Vizovice domovník
Vícha David 572 434 241 739 287 799 oddělení správy a údržby státního zámku Buchlovice technický pracovník
Vícha Radim 553 783 915 724 400 275 oddělení údržby státního zámku Hradec nad Moravicí zahradník, lesník; zemědělský dělník
Víchová Věra 553 783 915   oddělení údržby státního zámku Hradec nad Moravicí uklízečka
Vlčková Ema 572 434 240   oddělení návštěvnického provozu státního zámku Buchlovice pracovnice vztahů k veřejnosti
Vlčková Ivana, Ing. 778 770 628   oddělení nemovitého kulturního majetku investiční referentka
Vlk Petr     oddělení správy a provozu státního zámku Lednice bezpečnostní pracovník
Vlková Božena 519 340 128   oddělení údržby parku a zahrad státního zámku Lednice zahradnice
Vodáček Jan     oddělení údržby parku a zahrad státního zámku Lednice zahradník
Vodáček Richard 519 340 128   oddělení správy a provozu státního zámku Lednice bezpečnostní pracovník
Vojtěchová Marie, Ing.     referát provozu Květné zahrady pěstitelka plodin
Vorba Filip     správa státního hradu Veveří ; ??
Vyhnálková Anna 519 340 128   oddělení údržby parku a zahrad státního zámku Lednice zahradnice
Vymětal Petr 585 346 202   oddělení údržby a provozu státního hradu Bouzov technický pracovník
Záboj Luděk 519 352 424 724 663 514 oddělení údržby objektu a zahrad státního zámku Valtice technolog
Zábojníková Klára, Ing. 573 301 420 721 715 806 odbor správy a prezentace kulturního majetku památkářka
Zapletalová Zuzana     oddělení návštěvnického provozu státního hradu Buchlov pokladní
Zaspal Alexandr, Ing. 596 231 151 724 400 280 správa Dolu Michal v Ostravě kurátor sbírkových a mobiliárních fondů
Zhořová Ljuba     oddělení zámeckého parku státního zámku Buchlovice zahradnice
začátek   předchozí