MonumNet Adresář, organizační struktura a rozmístění    Zpět   Hledání  
Intranet (PIN):  
pro tisk: stránka
Národní památkový ústav -> NPÚ, územní odborné pracoviště v Liberci -> ředitel ÚOP
Nalezeno: 31
Pracovník Telefon Sl.mobil E-mail Útvar Činnost
Čtveráček Michael, MgA. 485 222 423 604 356 667 referát evidence nemovitých památek dokumentátor, fotograf
Feige Petr, Bc. 485 222 422 602 106 422 oddělení garantů území památkář
Freiwillig Petr, Mgr. 485 222 424 724 568 876 oddělení specialistů památkář
Habán Ivo, Mgr. Ph.D. 485 222 429 608 554 162 oddělení evidence, dokumentace a informací památkář; ISO
Hanzlíková Lucie 485 222 417 775 443 222 referát ekonomiky a provozu koordinační, projektová a programová pracovnice
Havel Jan, MgA.     odbor evidence, dokumentace a IS grafik
Hušková Šimáňová Jarmila, Mgr. DiS. 485 222 425 778 525 209 oddělení specialistů památkářka; historická zeleň
Jaklová Šárka, Ing.arch. 485 222 432 724 825 202 oddělení specialistů památkářka; urbanista
Jakubcová Zuzana, Mgr. 485 222 426 724 331 323 oddělení dokumentačních fondů a knihovny dokumentátorka; knihovna
Jeník Ladislav 485 222 413 775 443 229 referát ekonomiky a provozu provozář
Kesner Tomáš 485 222 422 732 587 629 oddělení garantů území památkář
Kolka Miroslav, Mgr. 485 222 422 724 663 795 oddělení specialistů památkář; technické památky a lidová architektura
Konvalinková Tereza, Mgr. 485 222 424   oddělení garantů území památkářka; lidová architektura
Kramárová Anna 485 222 411 777 478 545 referát ekonomiky a provozu referentka majetkové správy
Krčmář Miloš, Mgr. 485 222 411 602 114 516 ředitel ÚOP ředitel územního odborného pracoviště
Křížková Olga, Mgr. 485 222 428 602 118 665 oddělení dokumentačních fondů a knihovny památkářka; dokumentační sbírky
Kurešová Jana, Mgr. 485 222 425 602 156 891 oddělení specialistů památkářka, redaktorka; restaurování
Němec Václav, Ing.arch. DiS. 485 222 421 724 663 792 odbor péče o památkový fond památkář
Ouhrabka Martin, Mgr. 485 222 418 602 104 797 referát evidence nemovitých památek památkář
Palicová Jana 485 222 419 724 704 528 oddělení dokumentačních fondů a knihovny dokumentátorka
Peřina Ivan, Mgr. 485 222 418 602 579 295 referát výzkumů, průzkumů a dokumentace dokumentátor
Poloprudská Eliška, Bc. 485 222 429   oddělení dokumentačních fondů a knihovny dokumentátorka
Rejhonová Marta, Mgr. 485 222 425 778 470 896 oddělení dokumentačních fondů a knihovny dokumentátorka; dokumentační sbírky, movité památky
Šternová Petra, Mgr. 485 222 429 724 663 794 odbor evidence, dokumentace a IS památkářka
Tišerová Renata, Mgr. 485 222 430 602 118 613 referát archeologie archeoložka
Trojanová Erika 485 222 424 602 115 959 oddělení garantů území památkářka
Vácha Radim, Bc. 485 222 419 724 663 760 referát evidence movitých památek památkář
Velechovská Jana, Mgr. 485 222 426 778 726 077 referát evidence movitých památek dokumentátorka, redaktorka; knihovna
Vorlíčková Michaela 485 222 411 777 478 544 kancelář ředitele - referát administrativní a spisová pracovnice; asistentka ředitele
Vrabec Vladimír, Mgr. 485 222 427 606 681 625 referát GIS a MIS památkář
Zeman Jaroslav, Mgr. 485 222 424 775 443 231 oddělení garantů území památkář