MonumNet Adresář, organizační struktura a rozmístění    Zpět   Hledání  
Intranet (PIN):  
pro tisk: stránka
Národní památkový ústav -> NPÚ, územní odborné pracoviště v Pardubicích -> ředitel ÚOP
Nalezeno: 33
Pracovník Telefon Sl.mobil E-mail Útvar Činnost
Cinková Veronika, Mgr. 466 797 744 724 663 650 oddělení specialistů památkářka
Červinka Michal, Mgr. 466 797 787 724 663 651 referát evidence movitých památek památkář
Čurda Tomáš, Mgr. 466 797 750 728 715 624 referát archeologie archeolog
Flídrová Jana 466 797 741 724 663 669 oddělení ekonomiky a provozu referentka majetkové správy
Formánek Karel       ; ??
Horák Petr, Bc. 466 679 714 777 362 770 referát výzkumů, průzkumů a dokumentace památkář
Jaroš Jakub, Mgr. 466 797 714 602 888 623 referát GIS a MIS památkář
Kadlec Jan, Ing.arch. 466 797 740 724 663 533 oddělení garantů území památkář
Kočí Petr, Mgr. 466 797 711 724 663 663 oddělení garantů území památkář
Kokstejnová Aneta       ; ??
Krátký Jan, Mgr. 466 797 793 724 663 660 referát evidence movitých památek památkář
Kratochvilová Zdeňka, Bc. 466 797 710 601 320 049 referát dokumentačních fondů a knihovny knihovnice
Krištof Milan 466 797 726 724 663 673 referát evidence nemovitých památek dokumentátor
Krpálková Jana       ; ??
Líbalová Ivana 466 797 749   referát archeologie dokumentátorka
Medek Václav, Ing. 466 797 711 724 663 658 oddělení garantů území památkář
Mrázová Šárka 466 679 744 724 663 787 referát dokumentačních fondů a knihovny dokumentátorka
Panochová Ivana       ; ??
Paukrt Václav, PhDr. 466 797 732 606 561 663 odbor péče o památkový fond památkář
Pávek Vít 469 681 112   správa státního zámku Slatiňany pracovník vztahů k veřejnosti
Pemlová Naděžda, Mgr. 466 797 711 724 474 692 ředitel ÚOP ředitelka územního odborného pracoviště
Provazník Karel 466 797 788 724 663 664 odbor evidence, dokumentace a IS památkář
Racková Eliška, Ing.arch. 466 797 717 724 474 684 oddělení specialistů památkářka
Řehounková Jana       ; ??
Setínková Zora 466 797 787   referát evidence movitých památek dokumentátorka
Stránská Zuzana, Mgr. 724 663 778 724 663 778 oddělení garantů území památkářka; územní garant pro okres Ústí nad Orlicí
Svobodová Jitka, Ing.arch. 466 797 717 724 663 779 referát evidence nemovitých památek památkářka
Šlégrová Jana 466 797 752 724 663 672 kancelář ředitele - referát administrativní a spisová pracovnice
Švec Jiří, Mgr. 466 797 745 724 663 822 oddělení specialistů památkář
Vaňura Oldřich, PhDr. Mgr. 466 797 715 724 663 667 oddělení evidence, dokumentace a informací památkář
Vavro Juraj, Ing. 466 797 727 724 663 537 oddělení ekonomiky a provozu koordinační, projektový a programový pracovník
Veselovská Věra, Ing. DiS. 466 797 730 602 886 829 oddělení specialistů památkářka
Vlasáková Zuzana, Mgr. 466 679 760 724 663 648 kancelář ředitele - referát pracovnice vztahů k veřejnosti, redaktorka