Národní památkový ústav -> NPÚ, územní odborné pracoviště v Olomouci -> ředitel ÚOP
Nalezeno: 49
Pracovník Telefon Sl.mobil E-mail Útvar Činnost
Belšík Ondřej, Mgr. 585 204 126 725 712 358 odbor péče o památkový fond památkář
Buršík Dalibor, Ing. 585 204 147 725 314 161 odbor evidence, dokumentace a IS památkář
Čadilová Michaela, Mgr. 585 204 156 775 421 171 referát evidence nemovitých památek památkářka
Davidová Kamila, Bc. 585 204 144 602 582 868 oddělení specialistů památkářka; restaurování
Dehnerová Hana, Mgr. 585 224 156 724 663 749 oddělení péče o archeologické nálezy archeoložka
Faltýnek Karel 585 224 156 725 718 060 oddělení archeologických výzkumů archeolog
Grassová Helena, Ing.arch. 585 204 128 725 718 057 oddělení garantů území památkářka
Grégr Jan 585 224 156 724 702 355 oddělení archeologických výzkumů dokumentátor
Hrabicová Magda 585 204 117 778 702 875 oddělení ekonomiky a provozu personalistka
Hradilová Dagmar 585 204 119   oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace dokumentátorka
Christel Dominik, Mgr. 585 204 125 725 712 355 referát evidence movitých památek památkář
Chupík František, Mgr. Ph.D. 585 204 145 724 096 184 ředitel ÚOP ředitel územního odborného pracoviště
Kaláb Jiří, Mgr. 585 204 131 725 718 055 oddělení specialistů památkář; lidová architektura
Kolář Petr 585 204 117 775 430 789 oddělení ekonomiky a provozu referent majetkové správy
Konůpková Alena 585 204 153   kancelář ředitele - oddělení administrativní a spisová pracovnice
Kubeš Jan, Mgr. 585 204 158 724 663 746 oddělení garantů území památkář
Kubeša Petr, Ing. 585 204 129 777 468 071 oddělení specialistů památkář
Mareš Petr 585 204 124   referát evidence movitých památek památkář
Marešová Růžena, Mgr. 585 204 139 777 480 975 referát dokumentačních fondů a knihovny památkářka
Marková Jarmila, Ing. 585 204 136 725 718 056 oddělení specialistů památkářka; urbanista
Mertová Martina, Mgr. 585 204 142 777 576 087 oddělení specialistů ; ??
Mičková Petra 585 204 111   kancelář ředitele - oddělení asistentka
Michna Pavel, PhDr. 585 204 132 602 222 289 oddělení péče o archeologické nálezy archeolog
Myslivečková Hana, Mgr. 585 204 152 724 511 301 oddělení garantů území památkářka
Neckařová Dobroslava, Ing.arch. 585 204 146 725 718 058 oddělení garantů území památkářka
Orálková Iva, Mgr. 585 204 133 724 663 751 oddělení evidence, dokumentace a informací památkářka
Oravová Milada 585 204 140 775 888 962 referát dokumentačních fondů a knihovny knihovnice
Papoušek Miroslav, Mgr. 585 204 130 724 663 754 oddělení specialistů památkář; technické a židovské památky
Papoušková Markéta       ; ??
Polejová Jindřiška 585 204 135 775 888 959 odbor archeologie dokumentátorka
Pulkrtová Eva, Ing. 583 215 832 777 477 097 oddělení garantů území památkářka
Raiskubová Jana, Ing. 585 204 127 725 314 160 oddělení ekonomiky a provozu koordinační, projektová a programová pracovnice
Richter Radim 585 204 141 777 477 099 referát GIS a MIS památkář
Richterová Helena, Mgr. 585 204 121 724 663 752 oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace památkářka
Rozkopal Josef, Mgr. 595 133 930 602 693 801 oddělení garantů území památkář
Sklenář Antonín       ; ??
Staněk Vlastimil 585 204 134 725 718 061 kancelář ředitele - oddělení redaktor
Škobrtal Milan, Mgr. 585 204 144 602 582 868 oddělení specialistů památkář
Škobrtal Zlámalová Aneta, Mgr. 585 204 142 724 663 745 oddělení specialistů památkářka; restaurování
Šlézar Pavel, Mgr. 585 224 156 602 571 770 odbor archeologie památkář
Štáblová Jitka, Ing.arch. 583 215 832 725 718 062 oddělení garantů území památkářka
Tomka Václav 585 224 156 724 702 891 oddělení archeologických výzkumů dokumentátor
Večeřa Petr 585 224 156 724 663 747 oddělení péče o archeologické nálezy správce depozitáře
Večeřová Anna 585 224 156   oddělení péče o archeologické nálezy konzervátorka
Vidličková Eva, Mgr. 585 204 161 725 712 357 oddělení garantů území památkářka
Vítek Tomáš, Mgr. 585 204 122 724 663 748 oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace památkář
Zatloukal Richard, Mgr. Ph.D. 585 224 156 602 705 454 oddělení archeologických výzkumů archeolog
Zatloukalová Lucie, Bc. 585 204 123 724 702 403 referát evidence nemovitých památek památkářka
Zlámal Tomáš, Bc. 585 224 156 778 486 356 oddělení archeologických výzkumů archeolog