MonumNet Adresář, organizační struktura a rozmístění    Zpět   Hledání  
Intranet (PIN):  
pro tisk: stránka
Národní památkový ústav -> NPÚ, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích -> ředitel ÚOP
Nalezeno: 59
Stránka 1 / 2        další   konec
Pracovník Telefon Sl.mobil E-mail Útvar Činnost
Babická Veronika, DiS. 387 312 140 775 891 981 oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace dokumentátorka
Badalová Marie, Mgr. 387 312 140 775 444 142 referát evidence movitých památek památkářka
Bloch Jiří, Mgr. 380 711 026 724 054 738 oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace památkář
Böhmová Marta, RNDr. 387 312 140   oddělení ekonomiky a provozu referentka majetkové správy
Brašničková Dagmar 387 312 140 775 443 971 referát evidence movitých památek dokumentátorka
Burian Jaroslav, Ing. CSc. 387 312 140 775 891 981 oddělení garantů území památkář
Drozda Jakub 387 312 140 724 568 006 referát evidence nemovitých památek památkář
Dupkaničová Eva, Ing. 387 312 140 775 444 130 oddělení ekonomiky a provozu koordinační, projektová a programová pracovnice
Dupkaničová Zdeňka       ; ??
Ehrlich Marek, Ing. 387 312 140 725 586 074 oddělení specialistů památkář
Ehrlichová Olga, Ing. 387 312 140   oddělení specialistů výzkumná a vývojová pracovnice
Eliška Jan, Mgr. 387 312 140 778 726 887 oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace památkář
Erbanová Eva, Mgr. 387 312 140 778 526 346 referát památek s mezinárodním statusem památkářka
Gaži Martin, Mgr. 387 312 140 724 929 933 kancelář ředitele - oddělení pracovník vztahů k veřejnosti, redaktor
Geršlová Dagmar, Mgr. 387 312 140 602 626 772 oddělení restaurování památkářka
Hájek Pavel, PhDr. 387 312 140 607 556 510 odbor evidence, dokumentace a IS památkář
Hájek Václav, Ing. 387 312 140 778 770 486 oddělení garantů území památkář
Hanetšlegr Miroslav, Ing. 387 312 140 725 314 207 oddělení garantů území památkář
Hansová Jarmila, Mgr. 387 312 140 725 314 205 oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace památkářka; archivní rešerše
Havlice Jiří, Mgr. 387 312 140 724 965 362 oddělení archeologie archeolog
Javorský David       ; ??
Jonešová Eva, Ing.       výzkumná a vývojová pracovnice
Kočková Zdeňka, Ing.arch. 387 312 140 778 531 833 referát evidence nemovitých památek památkářka
Kohlíčková Renata 387 312 140 602 626 733 kancelář ředitele - oddělení administrativní a spisová pracovnice
Kohoutek Petr, Ing. 387 312 140 602 626 717 oddělení garantů území památkář
Kolářová Zdeňka, Mgr. 387 312 140 725 586 079 oddělení archeologie archeoložka
Koritenská Barbora       ; ??
Kosová Šárka       ; ??
Kotrba Petr, Ing. 387 312 140 602 626 724 oddělení garantů území památkář; ČK, ST
Kotyzová Lenka 387 312 140 728 646 593 oddělení dokumentačních fondů a knihovny archivářka
Kovářová Daniela, Mgr. 387 312 140 773 758 181 odbor péče o památkový fond asistentka
Kuncipálová Dominika, Bc. 387 312 140   oddělení ekonomiky a provozu koordinační, projektová a programová pracovnice
Lavička Roman, PhDr. Ph.D. 387 312 140 602 627 384 oddělení restaurování památkář
Lesáková Ivana 387 312 140   oddělení archeologie dokumentátorka
Liška Radek, Ing.arch. 387 312 140 724 965 364 oddělení garantů území památkář
Mašková Hana, Mgr.     oddělení archeologie archeoložka
Neprašová Eva, Bc. 387 312 140 777 454 383 kancelář ředitele - oddělení asistentka
Nováková Martina, Mgr. 387 312 140 777 477 359 oddělení dokumentačních fondů a knihovny knihovnice
Novotná Hana, Ing. 387 312 140 602 626 725 oddělení garantů území památkářka
Ourodová Ludmila, PhDr. Mgr. Ph.D. 387 312 140 725 584 071 oddělení restaurování památkářka
Pálková Naděžda, Ing.arch. 387 312 140 724 924 931 odbor péče o památkový fond památkářka
Paloušová Zdenka, Mgr. 387 312 140   referát evidence nemovitých památek památkářka; evidence a dokumentace movitých církevních památek, památkář
Pešková Klára, Ing.arch. 387 312 140 602 614 541 oddělení specialistů památkářka
Pikous Miroslav, Ing. 387 312 140 775 443 972 referát GIS a MIS památkář
Princ Marek, Ing. 380 711 026   referát evidence nemovitých památek památkář
Prokopová Zdeňka, PhDr. 387 312 140 724 965 361 oddělení dokumentačních fondů a knihovny památkářka
Rýcová Hana, Ing. 387 312 140 728 726 886 oddělení garantů území památkářka
Sompek Karel 387 312 140 775 443 968 oddělení ekonomiky a provozu provozář
Svobodová Anna, Bc. 313 558 440 777 454 386 OBJEKTY - přímo řízené ředitelem ÚPS koordinační, projektová a programová pracovnice; úkol NAKI
Šnejd Daniel, Ing. DiS. 387 312 140 724 053 332 ředitel ÚOP ředitel územního odborného pracoviště
    další   konec