MonumNet Adresář, organizační struktura a rozmístění    Zpět   Hledání  
Intranet (PIN):  
pro tisk: stránka
Národní památkový ústav -> NPÚ, územní památková správa v Praze
Nalezeno: 316
Stránka 1 / 7        další   konec
Pracovník Telefon Sl.mobil E-mail Útvar Činnost
Adam Ladislav 313 558 440 724 881 713 oddělení návštěvnického provozu státního hradu Křivoklát pracovník vztahů k veřejnosti; vedení návštěvnického provozu
Antoš Zdeněk 317 723 187   oddělení zahrad státního zámku Konopiště technický pracovník
Auerová Jana 315 781 146   oddělení provozu a údržby státního zámku Veltrusy obchodní referentka
Aussenbergová Julie, Bc. 274 008 131 602 349 448 oddělení správy majetku a provozu obchodní referentka
Bálková Lucie       ; ??
Barešová Lenka     správa kláštera Sázava pracovnice vztahů k veřejnosti
Barták Robert, Ing. 318 682 179 602 478 498 správa státního zámku Březnice kastelán
Barták Stanislav     oddělení údržby parku státního zámku Krásný Dvůr lesník
Bařtipánová Kateřina, DiS. 311 512 479 724 708 459 správa státního zámku Hořovice pracovnice vztahů k veřejnosti, průvodkyně
Bastl Vladimír 315 781 146   edukační centrum - oddělení provozář
Baťková Jana 326 773 098   správa státního zámku Mnichovo Hradiště pracovnice vztahů k veřejnosti
Benešová Dana 476 707 364 724 030 513 správa kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě pokladní; zástupce kastelána
Benešová Jana 327 315 852 602 224 929 centrální depozitář a dílny Kutná Hora - oddělení správkyně depozitáře
Benešová Jiřina     oddělení údržby státního zámku Konopiště uklízečka
Bigasová Stanislava 327 315 852 602 240 295 centrální depozitář a dílny Kutná Hora - oddělení správkyně depozitáře
Bilíková Iveta, Ing. 274 008 130 724 663 565 odbor provozně ekonomický koordinační, projektová a programová pracovnice
Bílková Jiřina     oddělení provozu a údržby státního zámku Veltrusy uklízečka
Bittner Lukáš     správa státního zámku Žleby technický pracovník
Blažek Josef     oddělení údržby státního zámku Konopiště technický pracovník; údržbář
Brázdová Petra, Bc. 327 513 680   centrální depozitář a dílny Kutná Hora - oddělení konzervátorka
Brštiak Štefan, Bc. 354 691 269   oddělení provozu státního zámku Kynžvart pracovník vztahů k veřejnosti
Brštiaková Iveta       ; ??
Budín Jiří 315 781 176   oddělení péče o park a zahradu státního zámku Veltrusy lesní
Bukač Jakub 311 512 479   správa státního zámku Hořovice instalatér-topenář; údržbář
Bukó Lenka     správa státního zámku Žleby uklízečka
Bulín Jan, Ing. 315 781 146   oddělení provozu a údržby státního zámku Veltrusy referent majetkové správy
Cink Ondřej, Ing. 354 691 269 602 233 930 správa státního zámku Kynžvart kastelán
Cinková Jana, Mgr. 354 691 269   oddělení studijního depozitáře státního zámku Kynžvart dokumentátorka
Culek Jindřich, Ak.mal. 283 910 677   restaurátorské dílny Ďáblice - oddělení restaurátor
Čelouchová Anna, Bc. 318 590 261   správa státního zámku Mníšek pod Brdy průvodkyně, zahradnice
Čeřovská Marie 318 682 179 606 602 998 správa státního zámku Březnice správkyně depozitáře
Česáková Eva, Bc. 353 999 394 773 070 941 oddělení provozu státního hradu a zámku Bečov správkyně depozitáře
Čmelová Jiřina       ; ??
Dietrichová Alice     oddělení ekonomiky účetní
Digrin Petr, Ing. 318 590 261   správa státního zámku Mníšek pod Brdy technický pracovník
Digrinová Jana, Ing. 318 590 261 606 649 207 správa státního zámku Mníšek pod Brdy kastelánka
Digrinová Věra     správa státního zámku Mníšek pod Brdy uklízečka, zahradnice
Divíšek Zděněk 475 228 331   správa státního zámku Velké Březno zahradník
Dlabolová Lenka, Bc. 283 910 677   restaurátorské dílny Ďáblice - oddělení konzervátorka
Dobrá Ivana     oddělení zahrad státního zámku Konopiště zahradnice
Dokoupilová Sylva, Mgr. DiS. 327 513 680   centrální depozitář a dílny Kutná Hora - oddělení konzervátorka
Dragoun Květoslav 353 399 731   správa státního zámku Valeč technický pracovník
Dušková Eva, MgA. 327 511 440   centrální depozitář a dílny Kutná Hora - oddělení konzervátorka
Dutá Jitka     správa státního zámku Mnichovo Hradiště technická pracovnice
Dytrt Josef 311 681 617 724 818 132 oddělení údržby státního hradu Karlštejn technický pracovník
Ecler Pavel, PhDr. 315 781 146 725 708 552 správa státního zámku Veltrusy kastelán
Eichlerová Helena 416 749 092   správa státního zámku Ploskovice zahradnice
Emingerová Renáta 416 591 611   oddělení provozu a správy státního zámku Libochovice uklízečka
Fabiánová Šárka     správa státního zámku Žleby uklízečka
Frídl Jan, PhDr. 274 008 172 602 852 011 odbor správy a prezentace kulturního majetku památkář
    další   konec