MonumNet Adresář, organizační struktura a rozmístění    Zpět   Hledání  
Intranet (PIN):  
pro tisk: stránka
Národní památkový ústav -> NPÚ, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem -> ředitel ÚOP
Nalezeno: 44
Pracovník Telefon Sl.mobil E-mail Útvar Činnost
Altová Eva, Mgr. 472 704 845 724 028 733 oddělení specialistů památkářka
Brož Tomáš, Mgr. 472 704 837 724 017 937 odbor evidence, dokumentace a IS památkář
Brožová Věra, Mgr. 472 704 843 724 900 758 kancelář ředitele - oddělení pracovnice vztahů k veřejnosti
Burdová Jana, Mgr.     kancelář ředitele - oddělení referentka fondů EÚ
Bureš Jiří, Mgr. 472 704 830 724 029 764 oddělení garantů území památkář
Flesar Stanislav, Ing.arch. 472 704 825 724 029 743 oddělení garantů území památkář
Frundl Jan, Bc. 472 704 818 724 326 317 oddělení specialistů památkář
Hájková Lenka, Mgr. 472 704 842 724 322 465 oddělení garantů území památkářka
Hanzlík Jan, Ing.arch. 472 704 832 608 300 569 oddělení specialistů památkář; urbanismus a územní plánování
Hasil Petr       ; ??
Holečková Dana 472 704 801 721 336 214 kancelář ředitele - oddělení administrativní a spisová pracovnice, asistentka
Honys Vít, PhDr. 472 704 847 724 023 245 oddělení specialistů památkář
Houdková Alena, Mgr. 472 704 854 724 025 559 referát evidence nemovitých památek památkářka; správa sbírky obrazové dokumentace
Hrebíková Andrea 472 704 815 724 474 600 kancelář ředitele - oddělení administrativní a spisová pracovnice
Hrubý Petr, PhDr. 472 704 802 724 663 764 ředitel ÚOP ředitel územního odborného pracoviště
Jeřábková Gabriela, Mgr. 472 704 821 605 125 755 referát evidence nemovitých památek památkářka
Jirmanová Poláková Markéta       ; ??
Jurčagová Petra, Ing.arch. 352 684 796 724 900 932 oddělení garantů území památkářka; garant - Mariánské Lázně, Toužim
Kadlec Antonín, Mgr. 472 704 823 773 782 831 odbor péče o památkový fond koordinační, projektový a programový pracovník; NAKI
Konopásková Věra, Bc.     oddělení garantů území památkářka
Kořánová Pavla       ; ??
Kotišová Lenka, Ing.arch. 472 704 824 724 786 563 odbor péče o památkový fond památkářka
Kubín Karel     oddělení ekonomiky a provozu dopravní referent
Kybl Zdeněk       ; ??
Leibl Jan, Mgr. 472 704 853 724 568 573 referát dokumentačních fondů a knihovny památkář
Neumannová Kateřina 472 704 819 724 663 542 referát evidence nemovitých památek památkářka
Nový Miroslav       ; ??
Panáček Michal, Mgr. 485 222 430 602 107 549 oddělení dokumentačních fondů a knihovny památkář, dokumentátor; průzkumy, reidentifikace
Pavlíková Marta, Mgr. 472 704 855 603 149 409 referát evidence movitých památek památkářka
Ptáčková Hana 472 704 817 724 332 343 oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace dokumentátorka
Radová Lucie, Mgr. 472 704 849 724 663 541 oddělení garantů území památkářka
Randáková Jaroslava 472 704 813 724 146 595 oddělení ekonomiky a provozu koordinační, projektová a programová pracovnice
Sellnerová Alena, Mgr. 472 704 827 724 018 392 oddělení garantů území památkářka
Skopec Jaroslav, Mgr. 472 704 839 724 027 285 oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace památkář
Sláma Lukáš       ; ??
Suchá Vendula, Mgr. 472 704 841 724 824 730 referát dokumentačních fondů a knihovny knihovnice
Šestáková-Hladíková Dana, Ing. 472 704 826 724 022 131 oddělení specialistů památkářka
Šimková Táňa, Mgr. 472 704 834 724 543 960 oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace památkářka
Šteflová Elzbieta, Mgr. 472 704 814 724 568 712 referát evidence movitých památek památkářka
Teryngerová Hana, PhDr. 472 704 832 724 568 762 referát archeologie archeoložka
Veselá Hana, Mgr. 472 704 838 724 031 240 oddělení evidence, dokumentace a informací památkářka
Zajíc Jindřich, Mgr. 472 704 833 724 986 998 oddělení garantů území památkář
Zeman Václav       ; ??
Zubík Martin, Mgr. 472 704 848 737 726 659 oddělení evidence, dokumentace a informací památkář