MonumNet Adresář, organizační struktura a rozmístění    Zpět   Hledání  
Intranet (PIN):  
pro tisk: stránka
Národní památkový ústav -> NPÚ, územní odborné pracoviště v Josefově -> ředitel ÚOP
Nalezeno: 30
Pracovník Telefon Sl.mobil E-mail Útvar Činnost
Adámková Blanka, Ing. 491 509 532 602 879 036 odbor péče o památkový fond památkářka
Arijčuk Petr, Mgr. 491 509 536 724 663 666 referát evidence movitých památek památkář; evidence movitých památek
Balský Jiří, Ing. 491 509 541 602 746 233 ředitel ÚOP ředitel územního odborného pracoviště
Blažek Viktor, PhDr. 491 509 536 724 663 665 referát evidence nemovitých památek památkář; prohlašování KP
Buroň Miloš, Mgr. DiS. 491 509 536 724 663 659 referát výzkumů, průzkumů a dokumentace památkář; stavebně-historické průzkumy
Bursová Dana 491 509 528   referát GIS a MIS dokumentátorka; MIS
Čermák Zdeněk, Ing. 491 509 535 725 716 245 oddělení garantů území památkář
Divišová Romana 491 509 528 773 782 775 referát dokumentačních fondů a knihovny dokumentátorka; fotoarchiv
Hanzlová Helena 491 509 546 725 716 251 referát ekonomiky a provozu referentka majetkové správy
Havlíček Martin, Bc. 491 509 533   referát evidence nemovitých památek památkář
Jelínková Jiřina, Ing. 491 509 542 725 716 247 oddělení specialistů památkářka; historická zeleň
Jirák Matouš, Mgr. 491 509 538 724 293 442 referát evidence movitých památek památkář; evidence mobiliárních fondů
Kalferstová Jana, Mgr. 491 509 534 606 481 399 referát archeologie archeoložka; archeologie
Kubina Matěj, Ing. 491 509 542 777 465 622 oddělení specialistů památkář; urbanismus, územní plánování
Macková Eva, Mgr. 491 509 536 725 766 153 referát dokumentačních fondů a knihovny dokumentátorka; knihovna, dok. fondy, prezentace a práce s veřejností
Machová Petra, Mgr. 491 509 531 724 568 802 oddělení garantů území památkářka
Pacák Marek       ; ??
Paterová Vladimíra, Ing.arch. 491 509 535 602 888 611 oddělení garantů území památkářka
Pour Martin, Ing.arch.     oddělení specialistů památkář; urbanismus, územní plánování
Rais Radomír, Ing. 491 509 535 602 890 695 oddělení garantů území památkář
Slavík Jiří, Ing. 491 509 549 724 663 675 oddělení evidence, dokumentace a IS památkář; evidence nemovitých památek
Starzinský Alexandr 491 814 357 724 663 657 referát ekonomiky a provozu provozář
Šlézová Táňa, MgA. Bc. 491 509 537 778 735 850 oddělení specialistů památkářka; restaurování
Švábová Klára, Mgr. 491 509 535 775 425 992 oddělení garantů území památkářka
Tlučhoř Jan, Mgr. 491 509 535 724 663 821 oddělení specialistů památkář; technické památky a lidová architektura
Trdlikátová Jitka 491 509 539 725 716 253 kancelář ředitele - referát administrativní a spisová pracovnice
Tučková Kateřina, Bc. DiS. 491 509 544 725 336 981 referát GIS a MIS památkářka; GIS
Vakulová Marie 491 509 538   referát evidence nemovitých památek památkářka; evidence mobiliárních fondů
Veselková Světlana 491 509 545 725 716 250 referát ekonomiky a provozu koordinační, projektová a programová pracovnice
Zezula Adam, Mgr. 491 509 531 775 850 087 oddělení garantů území památkář