MonumNet Adresář, organizační struktura a rozmístění    Zpět   Hledání  
Intranet (PIN):  
pro tisk: stránka
Národní památkový ústav -> NPÚ, územní odborné pracoviště v Praze -> ředitel ÚOP
Nalezeno: 77
Stránka 1 / 2        další   konec
Pracovník Telefon Sl.mobil E-mail Útvar Činnost
Andrade Dneboská Milena, Ing. 234 653 138 602 230 624 oddělení specialistů památkářka; historická zeleň (parky, zahrady, krajina)
Baláček Jan, Bc. 234 653 203 602 226 445 oddělení evidence, dokumentace a informací památkář
Balašová Lenka, DiS.     kancelář ředitele - oddělení archivářka
Bambas Josef, Ing. 234 653 259 775 893 631 oddělení specialistů památkář; lidová architektura
Bartoš Ladislav, Ing.arch. 234 653 257 602 226 035 referát výzkumů, průzkumů a dokumentace památkář; operativní dokumentace, stavebně-historické průzkumy
Bílý Radomír 724 663 605   oddělení interního auditu interní auditor
Cibulová Petra, Ing.arch. 234 653 277 602 230 581 oddělení garantů území I. památkářka
Cymbalak Tomasz Marian, Mgr. 234 653 310 736 666 482 oddělení péče o archeologické nálezy archeolog
Čiháková Jarmila, PhDr. 234 653 314 602 230 172 oddělení péče o archeologické dědictví archeoložka
Daňhelová Petra, Mgr.     odbor péče o památkový fond památkářka
Dolejská Pavlína, Mgr. 234 653 260 602 230 758 oddělení garantů území II. památkářka
Dolínková Darja, Ing. 234 653 130 725 358 718 oddělení ekonomiky a provozu koordinační, projektová a programová pracovnice
Dryková Iva 234 653 254 602 231 092 oddělení garantů území II. památkářka
Fiškandlová Ivana 234 653 304   oddělení péče o archeologické nálezy restaurátorka
Flek František, Bc. 234 653 305 602 230 308 oddělení archeologických výzkumů dokumentátor
Furáková Iva, PhDr. 234 653 284 602 230 584 oddělení garantů území I. památkářka
Gája Robert, Mgr. 234 653 201 606 694 638 referát památek s mezinárodním statusem památkář
Gut Vladimír, Mgr. 234 653 312   oddělení péče o archeologické dědictví dokumentátor
Havlík Přemysl 234 653 215 724 568 964 referát GIS a MIS památkář, dokumentátor; MIS
Havrda Jan, Mgr. 234 653 308 602 230 173 oddělení archeologických výzkumů archeolog
Hoftichová Petra, PhDr.     oddělení specialistů památkářka
Holasová Andrea, Mgr. 234 653 120 776 178 914 kancelář ředitele - oddělení pracovnice vztahů k veřejnosti, redaktorka
Holeček Jan, Mgr. 257 010 234 724 663 617 oddělení garantů národních kulturních památek památkář
Holečková Jana 234 653 341 725 358 720 kancelář ředitele - oddělení asistentka; podatelna
Houšková Kateřina, Mgr. 234 653 204 602 230 066 referát evidence nemovitých památek památkářka
Hubrtová Zuzana, Ing.arch. 234 653 134 602 231 149 oddělení garantů území II. památkářka
Hýbner Jan, Ing.arch. 234 653 276 778 520 957 oddělení garantů území I. památkář
Chmelenský Jiří, PhDr.     oddělení garantů území I. památkář
Kalousková Kristýna, Mgr. 234 563 205 775 443 494 referát evidence movitých památek památkářka
Klika Jiří       ; ??
Koberová Veronika, Mgr. 234 653 280 602 230 122 oddělení garantů území I. památkářka
Kovář Miroslav, Mgr. 234 653 312   oddělení péče o archeologické dědictví archeolog
Kracík Matyáš, Ing.arch. 234 653 204 602 230 066 referát evidence nemovitých památek památkář
Křepelová Johana 234 653 304   oddělení péče o archeologické nálezy konzervátorka
Křížková Alena, Mgr. 234 653 256 778 748 843 oddělení garantů území II. památkářka
Křížová Hedvika, Mgr. 234 653 252 602 230 168 oddělení garantů území II. památkářka
Kusáková Anna, Bc. 234 653 204 606 580 903 oddělení dokumentačních fondů a knihovny dokumentátorka
Kuthanová Martina, Mgr. 234 653 339   oddělení ekonomiky a provozu referentka majetkové správy
Lacinová Miroslava, Mgr. 234 653 251 602 231 467 oddělení garantů území II. památkářka
Lattonová Markéta, Mgr. 602 230 317   oddělení garantů území II. památkářka
Lierová Marketa, Ing.arch. 234 653 274 602 230 588 oddělení garantů území I. památkářka
Lochmann Zdeněk, PhDr. 234 653 307 602 230 168 oddělení péče o archeologické dědictví archeolog
Maloušek Jan, Ing.arch. 234 653 275 602 230 582 oddělení garantů území I. památkář; Nové Město - část
Matiášková Lenka 234 653 212 775 443 499 oddělení dokumentačních fondů a knihovny knihovnice; restaurátorské zprávy
Minářová Gabriela, Ing.arch. 234 653 252 777 208 637 oddělení garantů území II. památkářka; G2 (Vinohrady)
Mrázová Kateřina, Ing.arch. 234 653 276 602 385 870 oddělení garantů území I. památkářka
Müller Martin 234 653 313 739 778 668 oddělení archeologických výzkumů dokumentátor
Namyslov Petr, Ing.arch. 234 653 253 603 553 104 oddělení garantů území II. památkář
Novák Jiří, Mgr.     oddělení garantů území I. památkář
Novotná Doubravka 234 653 301   oddělení péče o archeologické nálezy konzervátorka
    další   konec