MonumNet Adresář, organizační struktura a rozmístění    Zpět   Hledání  
Intranet (PIN):  
pro tisk: stránka
Národní památkový ústav -> NPÚ, územní odborné pracoviště v Ostravě -> ředitel ÚOP
Nalezeno: 52
Stránka 1 / 2        další   konec
Pracovník Telefon Sl.mobil E-mail Útvar Činnost
Alterová Dagmar, Mgr. 595 133 923 724 664 012 oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace památkářka
Andrlík Eduard 595 133 956 724 664 008 oddělení ekonomiky a provozu bezpečnostní referent, provozář
Bartošová Marie, Ing.arch. 595 133 933 724 400 276 odbor péče o památkový fond památkářka
Batková Petra, Mgr. 595 133 958 724 474 537 oddělení ekonomiky a provozu pracovnice vztahů k veřejnosti, koordinační, projektová a programová pracovnice
Borovcová Alena, Mgr. 596 628 459 724 527 537 Metodické centrum průmyslového dědictví v Ostravě památkářka; technické památky
Bosák Pavel, Ing. 595 133 904 775 443 247 oddělení ekonomiky a provozu koordinační, projektový a programový pracovník
Čočková Gabriela 595 133 905 724 474 525 oddělení dokumentačních fondů a knihovny dokumentátorka, fotografka; fotoarchiv negativů
Dudek Jiří, Ing. Bc. 595 133 937 724 400 267 oddělení garantů území památkář; garant území
Gavendová Marcela, Mgr. 595 133 946 724 400 277 referát evidence movitých památek památkářka
Greiplová Zdeňka 553 628 508   referát péče o archeologické dědictví dokumentátorka
Hájek Václav, Mgr. 553 715 485 724 528 103 oddělení garantů území památkář; garant území
Halamíčková Alena, Ing. 595 133 941 724 664 009 oddělení specialistů památkářka; historické zahrady a parky
Halátek Dalibor, Mgr. 595 133 919 724 664 010 oddělení specialistů památkář; restaurování
Havlenová Pavla, Mgr. 595 133 926 725 742 811 oddělení evidence, dokumentace a informací památkářka
Hlas Jindřich, Mgr. 553 628 508 724 400 279 odbor archeologie archeolog
Janotová Šárka, Bc. 595 133 907   oddělení dokumentačních fondů a knihovny památkářka, dokumentátorka; badatelna, archiv
Jurašková Markéta, Mgr. 595 133 940 724 528 418 oddělení garantů území památkářka; garant území
Kaniová Petra, Mgr. 553 715 485 724 527 529 oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace památkářka; průzkumy
Kiecoň Marek, Mgr. 553 628 508 724 664 016 oddělení archeologických výzkumů archeolog
Klát Jaroslav, Ing. 608 662 652   Metodické centrum průmyslového dědictví v Ostravě památkář; technické památky
Klvačová Markéta, Mgr. 595 133 926 777 439 255 referát evidence nemovitých památek památkářka
Kolář František, Mgr. 553 628 508 724 664 014 oddělení archeologických výzkumů archeolog
Koubová Marta, Mgr. 595 133 945 724 146 276 odbor evidence, dokumentace a IS památkářka
Koudelová Jana, Mgr. Ph.D. 595 133 952 778 761 767 oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace památkářka
Kožuszniková Andrea, Mgr. 595 133 924 724 528 009 oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace památkářka; restaurování
Kunátová Zuzana 595 133 903   kancelář ředitele - referát administrativní a spisová pracovnice; asistentka ředitele,ústředna
Kuncová Hana 595 133 902 724 474 540 oddělení dokumentačních fondů a knihovny dokumentátorka
Kunčík Lumír, Ing. 553 628 508 602 147 537 referát péče o archeologické dědictví památkář; správce budov
Kynclová Jana, Ing. 596 628 459 724 400 270 Metodické centrum průmyslového dědictví v Ostravě památkářka; technické památky
Lukášová Zdenka 595 133 959   oddělení ekonomiky a provozu personalistka
Malík Pavel 553 628 508 602 147 539 oddělení archeologických výzkumů archeolog; asistent
Maren Pavel 595 133 923 724 146 312 referát GIS a MIS památkář
Marethová Barbara, Mgr. 553 715 485 724 662 015 oddělení archeologických výzkumů archeoložka
Matěj Miloš, doc. PhDr. Ing.arch. Ph.D. 596 628 438 724 664 001 Metodické centrum průmyslového dědictví v Ostravě památkář; ředitel Metodického centra technických památek
Mlčochová Martina, Ing. arch. 595 133 935 778 454 373 oddělení specialistů památkářka
Nitra Tomáš, Mgr. 595 133 938 724 527 380 oddělení specialistů památkář; specialista-lidová architektura
Pavelková Hana, Mgr. 553 715 485 724 528 025 oddělení garantů území památkářka; garant území
Pflegrová Michaela, Mgr. 553 715 485 725 712 370 oddělení garantů území památkářka; garant území
Počta Jan, Ing. CSc.     Metodické centrum průmyslového dědictví v Ostravě památkář; technické památky
Pravdová Hana 553 628 508   oddělení péče o archeologické nálezy konzervátorka
Rosová Romana, Mgr. 595 133 953 724 793 914 oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace památkářka; průzkumy a archívní průzkumy
Ryšková Michaela, Mgr. 596 628 459 775 892 640 Metodické centrum průmyslového dědictví v Ostravě památkářka; technické památky
Ryšková Pavlína, Mgr. 595 133 946 775 412 056 referát evidence movitých památek dokumentátorka
Sládková Jarmila   777 498 071 oddělení ekonomiky a provozu referentka majetkové správy; evidence majetku, objednávek, data do účetního systému
Stanieková Andrea, Mgr. 595 133 936 778 701 953 oddělení specialistů památkářka; specialista-restaurování
Strakoš Martin, Mgr. 595 133 953 775 892 639 oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace památkář; průzkumy
Tejzr Ludvík, Ing. 596 628 459   Metodické centrum průmyslového dědictví v Ostravě památkář; technické památky
Tichá Irena, Bc. 553 628 508   oddělení péče o archeologické nálezy konzervátorka
Tichá Krasnokutská Tereza, Mgr. 553 628 508 724 664 017 oddělení archeologických výzkumů archeoložka
Vlčková Nina, Ing.     oddělení ekonomiky a provozu personalistka
    další   konec