MonumNet Adresář, organizační struktura a rozmístění    Zpět   Hledání  
Intranet (PIN):  
pro tisk: stránka
Národní památkový ústav -> NPÚ, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze -> ředitel ÚOP
Nalezeno: 59
Stránka 1 / 2        další   konec
Pracovník Telefon Sl.mobil E-mail Útvar Činnost
Berková Jana, Mgr. 274 008 262 607 709 768 oddělení specialistů památkářka
Bonaventurová Marie 274 008 201   kancelář ředitele - oddělení administrativní a spisová pracovnice
Černochová Jindřiška, Mgr. 274 008 273 606 658 564 oddělení garantů území památkářka
Fesslová Helena 274 008 225 724 826 754 oddělení evidence movitých památek dokumentátorka
Geislerová Olga 274 008 282 724 474 662 oddělení dokumentačních fondů a knihovny dokumentátorka; archiv dokumentace
Gottwaldová Markéta, Ing. 274 008 267 723 014 113 oddělení garantů území památkářka
Hanák Karel 274 008 147 775 443 960 oddělení ekonomiky a provozu provozář
Hanzlíková Markéta, Mgr. 274 008 264 606 756 336 oddělení specialistů památkářka
Havlíková Dorota, Ing.arch. 274 008 273 602 230 655 oddělení garantů území památkářka
Havlovic Luboš 274 008 145 606 666 407 oddělení ekonomiky a provozu referent majetkové správy
Hlaváčková Veronika, Mgr. 274 008 167 724 517 283 oddělení garantů území památkářka; okres Mělník
Horáček Jaroslav, Mgr. DiS. 274 008 230 725 538 227 oddělení evidence movitých památek památkář; mobiliární fondy, fototéka, badatelé
Jačková Kateřina, Mgr.     sekretariát generálního ředitele - referát památkářka
Jankulíková Alžběta, Mgr.   606 658 564 referát GIS a MIS památkářka
Jesenský Vít, Ing.arch. Ph.D. 274 008 286 728 085 997 oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace památkář
Juráček Roman 274 008 221   oddělení dokumentačních fondů a knihovny dokumentátor; fototéka
Karásková Martina, Mgr. 274 008 238 724 110 380 oddělení evidence nemovitých památek památkářka; evidence nem. památek - okr. Mělník, Pha-východ, Rakovník
Klapetková Olga, PhDr. 274 008 283 724 824 723 kancelář ředitele - oddělení redaktorka
Kolářová Šárka, Mgr. 274 008 233 724 106 295 oddělení evidence movitých památek památkářka; movité památky, ISO
Kosová Eva, Ing.arch. 274 008 272 723 381 912 oddělení garantů území památkářka
Koukalová Šárka, Mgr. 274 008 234 725 838 615 oddělení evidence nemovitých památek památkářka; nemovité památky v okresech BN a KH
Kovaříková Alena 274 008 111   kancelář ředitele - oddělení asistentka
Krabcová Šárka 274 008 154 724 354 652 oddělení ekonomiky a provozu koordinační, projektová a programová pracovnice
Králová Bohumila, Ing. 274 008 270   oddělení archeologie archeoložka
Kuldová Marie, Mgr. Bc. 274 008 252 602 275 368 oddělení restaurování památkářka
Kypta Jan, Mgr. Ph.D. 274 008 287 724 873 055 oddělení archeologie archeolog
Láska Vojtěch, Ing.arch. 274 008 113 606 761 933 oddělení garantů území památkář
Laval Filip, Mgr. Ph.D. 274 008 209 777 719 063 oddělení archeologie archeolog
Lindauerová Markéta, Ing. 377 360 960 777 534 957 oddělení garantů území památkářka
Maděrová Ludmila, Mgr. 274 008 271 724 877 566 oddělení restaurování památkářka
Marounek Jiří 274 008 223   referát GIS a MIS dokumentátor; Editor GIS
Mikešová Eva, Mgr. 274 008 162 775 881 474 oddělení garantů území památkářka
Mikešová Kateřina, Ing. 274 008 154   oddělení ekonomiky a provozu koordinační, projektová a programová pracovnice
Minář Ivan, PhDr. Ph.D. 274 008 222 724 815 991 oddělení evidence nemovitých památek památkář; regionální kartotéka ÚSKP, nemovité památky v okr. KO,MB,NB
Mrázek Jiří, Ing.arch. 274 008 212 606 686 113 referát památek s mezinárodním statusem památkář
Musilová Andrea, Ing.arch. 274 008 272 606 658 564 oddělení garantů území památkářka
Mžourek Stanislav 313 558 440 728 893 204 oddělení údržby a péče o mobiliář státního hradu Křivoklát technický pracovník; údržbář
Nachtmannová Alena, PhDr. Ph.D. 274 008 287   oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace památkářka
Neustupný Zdeněk, Mgr. 274 008 209 602 252 897 oddělení archeologie archeolog
Poslušná Radka 274 008 274   odbor péče o památkový fond asistentka
Pospíchalová Zuzana, Mgr. 234 653 204   referát evidence nemovitých památek památkářka
Pospíšil Aleš, PhDr.   724 614 669 oddělení garantů území památkář
Primusová Dagmar, Ing. 274 008 265 606 756 335 oddělení garantů území památkářka
Prixová Dvorská Hana, Mgr. 274 008 289 737 342 960 oddělení evidence nemovitých památek památkářka; evidence nem. památek - okr. Kladno, Příbram, Pha-západ
Rákosníková Alena, Ing.arch. 274 008 275 606 629 325 oddělení specialistů památkářka; urbanismus, technické památky, lidová architektura
Razím Vladislav, PhDr. 274 008 281 606 390 482 odbor evidence, dokumentace a IS památkář; vedoucí odboru
Roubíčková Dita, Mgr. 274 008 285 724 959 208 kancelář ředitele - oddělení pracovnice vztahů k veřejnosti
Rudl Aleš, Ing. 274 008 268 602 579 984 oddělení specialistů památkář; historické zahrady a parky
Řepková Hana, Ing.arch. 274 008 224 724 959 210 oddělení garantů území památkářka; územní garant: ORP Hořovicko, Dobříšsko, Sedlčansko, Voticko
Schmidová Barbora, Ing.arch. 274 008 270 607 705 615 oddělení garantů území památkářka; garant pro ORP Nymburk, Čáslav, Říčany
    další   konec