Národní památkový ústav -> NPÚ, územní odborné pracoviště v Olomouci -> ředitel ÚOP -> odbor evidence, dokumentace a IS -> referát dokumentačních fondů a knihovny
Nalezeno: 1
Pracovník Telefon Sl.mobil E-mail Útvar Činnost
Oravová Milada 585 204 140 775 888 962 referát dokumentačních fondů a knihovny knihovnice

PracovníkOravová Milada
Tel.1585 204 140
Tel.2 
Sl.mobil775 888 962
Fax 
E-mail
Útv.zn.DOK
Útvar
Úroveňpracovník útvaru
Činnostknihovnice
Budovabudova pracoviště I., Olomouc, Horní náměstí 410 / 25
Místnost022