Národní památkový ústav -> NPÚ, územní památková správa v Kroměříži -> OBJEKTY - přímo řízené ředitelem ÚPS -> správa státního zámku Raduň
Nalezeno: 1
Pracovník Telefon Sl.mobil E-mail Útvar Činnost
Ciosková Zuzana, Ing.     správa státního zámku Raduň pokladní

PracovníkCiosková Zuzana, Ing.
Tel.1 
Tel.2 
Sl.mobil 
Fax 
E-mail
Útv.zn.RN
Útvar
Úroveňpracovník útvaru
Činnostpokladní
Budovazámek, Raduň, Zámecká 67
Místnostnení