Národní památkový ústav -> NPÚ, územní památková správa v Kroměříži -> úsek náměstka ředitele ÚPS -> odbor správy a prezentace kulturního majetku -> oddělení správy mobiliáře a zámeckých knihoven
Nalezeno: 1
Pracovník Telefon Sl.mobil E-mail Útvar Činnost
Adamčík David, Mgr. 573 301 467 724 663 520 oddělení správy mobiliáře a zámeckých knihoven kurátor sbírkových a mobiliárních fondů

PracovníkAdamčík David, Mgr.
Tel.1573 301 467
Tel.2 
Sl.mobil724 663 520
Fax 
E-mail
Útv.zn.SP/M
Útvar
Úroveňpracovník útvaru
Činnostkurátor sbírkových a mobiliárních fondů
Budovazámek, Kroměříž, Sněmovní náměstí 1 / 2
Místnostnení