Národní památkový ústav -> NPÚ, územní památková správa v Kroměříži -> OBJEKTY - přímo řízené ředitelem ÚPS -> správa státního zámku Velké Losiny
Nalezeno: 1
Pracovník Telefon Sl.mobil E-mail Útvar Činnost
Doupal Jiří, Bc. 724 663 750 724 663 750 správa státního zámku Velké Losiny správce depozitáře; dílčí zástup kastelána

PracovníkDoupal Jiří, Bc.
Tel.1724 663 750
Tel.2 
Sl.mobil724 663 750
Fax 
E-mail
Útv.zn.VL
Útvar
Úroveňpracovník útvaru
Činnostsprávce depozitáře; dílčí zástup kastelána
Budovazámek, Velké Losiny, Zámecká 268
Místnostnení