Národní památkový ústav -> NPÚ, územní odborné pracoviště v Olomouci -> ředitel ÚOP -> odbor evidence, dokumentace a IS -> oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace
Nalezeno: 1
Pracovník Telefon Sl.mobil E-mail Útvar Činnost
Richterová Helena, Mgr. 585 204 121 724 663 752 oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace památkářka

PracovníkRichterová Helena, Mgr.
Tel.1585 204 121
Tel.2 
Sl.mobil724 663 752
Fax 
E-mail
Útv.zn.VPD
Útvar
Úroveňpracovník útvaru
Činnostpamátkářka
Budovabudova pracoviště I., Olomouc, Horní náměstí 410 / 25
Místnost051