Národní památkový ústav -> NPÚ, územní odborné pracoviště v Olomouci -> ředitel ÚOP -> odbor péče o památkový fond -> oddělení specialistů
Nalezeno: 1
Pracovník Telefon Sl.mobil E-mail Útvar Činnost
Papoušek Miroslav, Mgr. 585 204 130 724 663 754 oddělení specialistů památkář; technické a židovské památky

PracovníkPapoušek Miroslav, Mgr.
Tel.1585 204 130
Tel.2 
Sl.mobil724 663 754
Fax 
E-mail
Útv.zn.PP/S
Útvar
Úroveňvedoucí útvaru
Činnostpamátkář; technické a židovské památky
Budovabudova pracoviště I., Olomouc, Horní náměstí 410 / 25
Místnost045