Národní památkový ústav -> NPÚ, územní odborné pracoviště v Olomouci -> ředitel ÚOP -> odbor evidence, dokumentace a IS -> referát evidence nemovitých památek
Nalezeno: 1
Pracovník Telefon Sl.mobil E-mail Útvar Činnost
Orálková Iva, Mgr. 585 204 133 724 663 751 oddělení evidence, dokumentace a informací památkářka

PracovníkOrálková Iva, Mgr.
Tel.1585 204 133
Tel.2 
Sl.mobil724 663 751
Fax 
E-mail
Útv.zn.EDI
Útvar
Úroveňvedoucí útvaru
Činnostpamátkářka
Budovabudova pracoviště I., Olomouc, Horní náměstí 410 / 25
Místnost020