Národní památkový ústav -> NPÚ, územní odborné pracoviště v Olomouci -> ředitel ÚOP -> odbor archeologie -> oddělení péče o archeologické nálezy
Nalezeno: 1
Pracovník Telefon Sl.mobil E-mail Útvar Činnost
Michna Pavel, PhDr. 585 204 132 602 222 289 oddělení péče o archeologické nálezy archeolog

PracovníkMichna Pavel, PhDr.
Tel.1585 204 132
Tel.2 
Sl.mobil602 222 289
Fax 
E-mail
Útv.zn.AR/N
Útvar
Úroveňpracovník útvaru
Činnostarcheolog
Budovabudova pracoviště I., Olomouc, Horní náměstí 410 / 25
Místnost017