Národní památkový ústav -> NPÚ, územní odborné pracoviště v Olomouci -> ředitel ÚOP -> kancelář ředitele - oddělení
Nalezeno: 1
Pracovník Telefon Sl.mobil E-mail Útvar Činnost
Mičková Petra 585 204 111   kancelář ředitele - oddělení asistentka

PracovníkMičková Petra
Tel.1585 204 111
Tel.2 
Sl.mobil 
Fax585 229 189
E-mail
Útv.zn.
Útvar
Úroveňpracovník útvaru
Činnostasistentka
Budovabudova pracoviště I., Olomouc, Horní náměstí 410 / 25
Místnost039