Národní památkový ústav -> NPÚ, územní odborné pracoviště v Olomouci -> ředitel ÚOP -> odbor péče o památkový fond -> oddělení specialistů
Nalezeno: 1
Pracovník Telefon Sl.mobil E-mail Útvar Činnost
Marková Jarmila, Ing. 585 204 136 725 718 056 oddělení specialistů památkářka; urbanista

PracovníkMarková Jarmila, Ing.
Tel.1585 204 136
Tel.2 
Sl.mobil725 718 056
Fax585 623 827
E-mail
Útv.zn.PP/S
Útvar
Úroveňpracovník útvaru
Činnostpamátkářka; urbanista
Budovabudova pracoviště I., Olomouc, Horní náměstí 410 / 25
Místnost028