Národní památkový ústav -> NPÚ, územní odborné pracoviště v Olomouci -> ředitel ÚOP -> kancelář ředitele - oddělení
Nalezeno: 1
Pracovník Telefon Sl.mobil E-mail Útvar Činnost
Konůpková Alena 585 204 153   kancelář ředitele - oddělení administrativní a spisová pracovnice

PracovníkKonůpková Alena
Tel.1585 204 153
Tel.2 
Sl.mobil 
Fax 
E-mail
Útv.zn.
Útvar
Úroveňpracovník útvaru
Činnostadministrativní a spisová pracovnice
Budovabudova pracoviště I., Olomouc, Horní náměstí 410 / 25
Místnost039