Národní památkový ústav -> NPÚ, územní odborné pracoviště v Olomouci -> ředitel ÚOP -> odbor péče o památkový fond -> oddělení specialistů
Nalezeno: 1
Pracovník Telefon Sl.mobil E-mail Útvar Činnost
Kaláb Jiří, Mgr. 585 204 131 725 718 055 oddělení specialistů památkář; lidová architektura

PracovníkKaláb Jiří, Mgr.
Tel.1585 204 131
Tel.2 
Sl.mobil725 718 055
Fax 
E-mail
Útv.zn.PP/S
Útvar
Úroveňpracovník útvaru
Činnostpamátkář; lidová architektura
Budovabudova pracoviště I., Olomouc, Horní náměstí 410 / 25
Místnost045