Národní památkový ústav -> NPÚ, územní památková správa v Kroměříži -> OBJEKTY - přímo řízené ředitelem ÚPS -> správa zámku Kroměříž -> oddělení správy a údržby zámku Kroměříž
Nalezeno: 1
Pracovník Telefon Sl.mobil E-mail Útvar Činnost
Čečman Ivo, Ing. 573 502 015 777 478 264 oddělení správy a údržby zámku Kroměříž referent majetkové správy; dílčí zástup kastelána

PracovníkČečman Ivo, Ing.
Tel.1573 502 015
Tel.2 
Sl.mobil777 478 264
Fax 
E-mail
Útv.zn.KE/S
Útvar
Úroveňvedoucí útvaru
Činnostreferent majetkové správy; dílčí zástup kastelána
Budovazámek, Kroměříž, Sněmovní náměstí 1 / 2
Místnostnení