Národní památkový ústav -> NPÚ, územní odborné pracoviště v Olomouci -> ředitel ÚOP -> odbor archeologie -> oddělení péče o archeologické nálezy
Nalezeno: 1
Pracovník Telefon Sl.mobil E-mail Útvar Činnost
Dehnerová Hana, Mgr. 585 224 156 724 663 749 oddělení péče o archeologické nálezy archeoložka

PracovníkDehnerová Hana, Mgr.
Tel.1585 224 156
Tel.2 
Sl.mobil724 663 749
Fax 
E-mail
Útv.zn.AR/N
Útvar
Úroveňpracovník útvaru
Činnostarcheoložka
Budovabudova pracoviště II., Olomouc, Michalská 252 / 3
Místnost107