Národní památkový ústav -> NPÚ, územní odborné pracoviště v Olomouci -> ředitel ÚOP -> odbor péče o památkový fond -> oddělení specialistů
Nalezeno: 1
Pracovník Telefon Sl.mobil E-mail Útvar Činnost
Davidová Kamila, Bc. 585 204 144 602 582 868 oddělení specialistů památkářka; restaurování

PracovníkDavidová Kamila, Bc.
Tel.1585 204 144
Tel.2 
Sl.mobil602 582 868
Fax585 229 189
E-mail
Útv.zn.PP/S
Útvar
Úroveňpracovník útvaru
Činnostpamátkářka; restaurování
Budovabudova pracoviště I., Olomouc, Horní náměstí 410 / 25
Místnost028