Národní památkový ústav -> NPÚ, územní odborné pracoviště v Olomouci -> ředitel ÚOP -> odbor evidence, dokumentace a IS -> referát evidence nemovitých památek
Nalezeno: 1
Pracovník Telefon Sl.mobil E-mail Útvar Činnost
Čadilová Michaela, Mgr. 585 204 156 775 421 171 referát evidence nemovitých památek památkářka

PracovníkČadilová Michaela, Mgr.
Tel.1585 204 156
Tel.2 
Sl.mobil775 421 171
Fax 
E-mail
Útv.zn.ENP
Útvar
Úroveňpracovník útvaru
Činnostpamátkářka
Budovabudova pracoviště I., Olomouc, Horní náměstí 410 / 25
Místnostnení