Národní památkový ústav -> NPÚ, územní odborné pracoviště v Olomouci -> ředitel ÚOP -> oddělení ekonomiky a provozu
Nalezeno: 1
Pracovník Telefon Sl.mobil E-mail Útvar Činnost
Raiskubová Jana, Ing. 585 204 127 725 314 160 oddělení ekonomiky a provozu koordinační, projektová a programová pracovnice

PracovníkRaiskubová Jana, Ing.
Tel.1585 204 127
Tel.2 
Sl.mobil725 314 160
Fax 
E-mail
Útv.zn.PE
Útvar
Úroveňvedoucí útvaru
Činnostkoordinační, projektová a programová pracovnice
Budovabudova pracoviště I., Olomouc, Horní náměstí 410 / 25
Místnost049