Národní památkový ústav -> NPÚ, územní památková správa v Kroměříľi -> OBJEKTY - přímo řízené ředitelem ÚPS -> správa státního hradu Bítov
Nalezeno: 1
Pracovník Telefon Sl.mobil E-mail Útvar Činnost
Binderová ©árka     správa státního hradu Bítov ; ??

PracovníkBinderová ©árka
Tel.1 
Tel.2 
Sl.mobil 
Fax 
E-mail
Útv.zn.BI
Útvar
Úroveňpracovník útvaru
Činnost; ??
Budovahrad, Bítov,  1
Místnostnení