Národní památkový ústav -> NPÚ, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem -> ředitel ÚOP -> odbor péče o památkový fond -> oddělení garantů území
Nalezeno: 1
Pracovník Telefon Sl.mobil E-mail Útvar Činnost
Radová Lucie, Mgr. 472 704 849 724 663 541 oddělení garantů území památkářka

PracovníkRadová Lucie, Mgr.
Tel.1472 704 849
Tel.2 
Sl.mobil724 663 541
Fax472 704 888
E-mail
Útv.zn.PP/G
Útvar
Úroveňvedoucí útvaru
Činnostpamátkářka
Budovabudova pracoviště - starý zámek, Ústí nad Labem, Podmokelská 1 / 15
Místnost126