Národní památkový ústav -> NPÚ, územní odborné pracoviště v Olomouci -> ředitel ÚOP -> odbor evidence, dokumentace a IS -> oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace
Nalezeno: 1
Pracovník Telefon Sl.mobil E-mail Útvar Činnost
Hradilová Dagmar 585 204 119   oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace dokumentátorka

PracovníkHradilová Dagmar
Tel.1585 204 119
Tel.2 
Sl.mobil 
Fax585 229 189
E-mail
Útv.zn.VPD
Útvar
Úroveňpracovník útvaru
Činnostdokumentátorka
Budovabudova pracoviště I., Olomouc, Horní náměstí 410 / 25
Místnost051