Národní památkový ústav -> NPÚ, územní odborné pracoviště v Olomouci -> ředitel ÚOP -> odbor archeologie -> oddělení archeologických výzkumů
Nalezeno: 1
Pracovník Telefon Sl.mobil E-mail Útvar Činnost
Tomka Václav 585 224 156 724 702 891 oddělení archeologických výzkumů dokumentátor

PracovníkTomka Václav
Tel.1585 224 156
Tel.2 
Sl.mobil724 702 891
Fax 
E-mail
Útv.zn.AR/V
Útvar
Úroveňpracovník útvaru
Činnostdokumentátor
Budovabudova pracoviště II., Olomouc, Michalská 252 / 3
Místnost104