Národní památkový ústav -> NPÚ, územní odborné pracoviště v Olomouci -> ředitel ÚOP -> oddělení ekonomiky a provozu
Nalezeno: 1
Pracovník Telefon Sl.mobil E-mail Útvar Činnost
Hrabicová Magda 585 204 117 778 702 875 oddělení ekonomiky a provozu personalistka

PracovníkHrabicová Magda
Tel.1585 204 117
Tel.2 
Sl.mobil778 702 875
Fax585 229 189
E-mail
Útv.zn.PE
Útvar
Úroveňpracovník útvaru
Činnostpersonalistka
Budovabudova pracoviště I., Olomouc, Horní náměstí 410 / 25
Místnost049