Národní památkový ústav -> NPÚ, územní památková správa v Kroměříži -> OBJEKTY - přímo řízené ředitelem ÚPS -> správa státního zámku Valtice -> oddělení provozu státního zámku Valtice
Nalezeno: 1
Pracovník Telefon Sl.mobil E-mail Útvar Činnost
Beňová Hana 519 352 423   oddělení provozu státního zámku Valtice průvodkyně

PracovníkBeňová Hana
Tel.1519 352 423
Tel.2 
Sl.mobil 
Fax 
E-mail
Útv.zn.VA/P
Útvar
Úroveňpracovník útvaru
Činnostprůvodkyně
Budovazámek, Valtice, Zámek 1
Místnostnení