Národní památkový ústav -> NPÚ, územní památková správa v Kroměříži -> OBJEKTY - přímo řízené ředitelem ÚPS -> správa státního zámku Milotice -> oddělení provozu státního zámku Milotice
Nalezeno: 1
Pracovník Telefon Sl.mobil E-mail Útvar Činnost
Bouchalová Anna 518 619 643   oddělení provozu státního zámku Milotice uklízečka

PracovníkBouchalová Anna
Tel.1518 619 643
Tel.2 
Sl.mobil 
Fax518 619 660
E-mail
Útv.zn.M/P
Útvar
Úroveňpracovník útvaru
Činnostuklízečka
Budovazámek, Milotice, Zámecká 1
Místnostnení