Národní památkový ústav -> NPÚ, územní památková správa v Kroměříži -> OBJEKTY - přímo řízené ředitelem ÚPS -> správa státního zámku Lysice -> oddělení údržby zahrady státního zámku Lysice
Nalezeno: 1
Pracovník Telefon Sl.mobil E-mail Útvar Činnost
Brodecká Marcela 516 472 402   oddělení údržby zahrady státního zámku Lysice zahradnice

PracovníkBrodecká Marcela
Tel.1516 472 402
Tel.2 
Sl.mobil 
Fax516 472 752
E-mail
Útv.zn.LS/Ú
Útvar
Úroveňpracovník útvaru
Činnostzahradnice
Budovazámek, Lysice, Zámecká 1
Místnostnení