MonumNet Adresář, organizační struktura a rozmístění    Zpět   Hledání  
Intranet (PIN):  
pro tisk: stránka
Národní památkový ústav -> NPÚ, generální ředitelství -> sekce prvního náměstka generálního ředitele -> odbor edukace a dalšího vzdělávání -> oddělení edukace
Nalezeno: 3
Pracovník Telefon Sl.mobil E-mail Útvar Činnost
Hudec Petr, Mgr. 608 814 723   oddělení edukace lektor
Lasotová Vladimíra, Mgr. 596 628 459 775 412 052 oddělení edukace lektorka; technické památky
Rezková Přibylová Naděžda, MgA. 567 213 116 775 873 239 oddělení edukace lektorka