MonumNet Adresář, organizační struktura a rozmístění    Zpět   Hledání  
Intranet (PIN):  
pro tisk: stránka
Národní památkový ústav -> NPÚ, územní památková správa na Sychrově -> OBJEKTY - přímo řízené ředitelem ÚPS -> správa státního zámku Sychrov -> oddělení údrľby parku státního zámku Sychrov
Nalezeno: 4
Pracovník Telefon Sl.mobil E-mail Útvar Činnost
Jiránek Martin 482 416 023   oddělení údrľby parku státního zámku Sychrov zahradní architekt, zahradník
©trojsa Jan, Ing. 482 416 023   oddělení údrľby parku státního zámku Sychrov zahradník
«ukal Václav 482 416 023   oddělení údrľby parku státního zámku Sychrov zahradník
Wiener Jan 482 416 022   oddělení údrľby parku státního zámku Sychrov truhlář