MonumNet Adresář, organizační struktura a rozmístění    Zpět   Hledání  
Intranet (PIN):  
pro tisk: stránka
Národní památkový ústav -> NPÚ, územní památková správa v Praze -> OBJEKTY - přímo řízené ředitelem ÚPS -> správa státního hradu Křivoklát -> oddělení údrľby a péče o mobiliář státního hradu Křivoklát
Nalezeno: 3
Pracovník Telefon Sl.mobil E-mail Útvar Činnost
Stöhrová Zdeňka     oddělení údrľby a péče o mobiliář státního hradu Křivoklát uklízečka
©omodi Ondřej 313 558 440   oddělení údrľby a péče o mobiliář státního hradu Křivoklát zámečník; údrľbář
Vokounová Libuąe 313 558 440 606 620 691 oddělení údrľby a péče o mobiliář státního hradu Křivoklát správkyně depozitáře; zástupce kastelána