MonumNet Adresář, organizační struktura a rozmístění    Zpět   Hledání  
Intranet (PIN):  
pro tisk: stránka
Národní památkový ústav -> NPÚ, územní odborné pracoviště v Kroměříži -> ředitel ÚOP -> odbor péče o památkový fond -> referát archeologie
Nalezeno: 3
Pracovník Telefon Sl.mobil E-mail Útvar Činnost
Grossová Anna, Mgr. 573 301 451 724 053 701 oddělení specialistů památkářka; restaurování
Horová Věra, Ing.arch. 606 699 371 606 699 371 oddělení specialistů památkářka; historický urbanismus, územní plánování, garant úz.Rožnov pR
Novosad Jaroslav, Ing.arch.   724 808 268 oddělení specialistů památkář; lidová architektura, garant území Uherský Brod