Národní památkový ústav
Nalezeno: 20
IdOrg Název org. Sídlo
302 NPÚ, ústřední pracoviště Praha
310 NPÚ, generální ředitelství Praha
311 NPÚ, územní odborné pracoviště v Praze Praha
321 NPÚ, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze Praha
331 NPÚ, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích České Budějovice
341 NPÚ, územní odborné pracoviště v Plzni Plzeň
342 NPÚ, územní odborné pracoviště v Lokti Loket
351 NPÚ, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem Ústí nad Labem
353 NPÚ, územní odborné pracoviště v Liberci Liberec
361 NPÚ, územní odborné pracoviště v Pardubicích Pardubice
362 NPÚ, územní odborné pracoviště v Josefově Josefov
371 NPÚ, územní odborné pracoviště v Brně Brno
372 NPÚ, územní odborné pracoviště v Telči Telč
373 NPÚ, územní odborné pracoviště v Kroměříži Kroměříž
381 NPÚ, územní odborné pracoviště v Ostravě Ostrava
391 NPÚ, územní odborné pracoviště v Olomouci Olomouc
420 NPÚ, územní památková správa v Praze Praha
430 NPÚ, územní památková správa v Českých Budějovicích České Budějovice
440 NPÚ, územní památková správa na Sychrově Sychrov
450 NPÚ, územní památková správa v Kroměříži Kroměříž